• PERMOHONAN POLIGAMI DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH

  Permohonan poligami adalah suatu isu yang sentiasa diberikan perhatian oleh masyarakat Islam di Malaysia. Ini adalah kerana berpoligami adalah dianggap suatu keistimewaan bagi pihak lelaki kerana boleh beristeri lebih dari satu. Sedangkan kaum wanita Islam secara senyap atau terbuka menyatakan tentangan mereka berkaitan isu poligami berdasarkan beberapa sebab tersendiri. Di Malaysia, berpoligami adalah suatu yang tidak dilarang namun dikawal oleh Undang-undang Keluarga Islam di Mahkamah Syariah. Setiap individu lelaki yang hendak berpoligami hendaklah mengemukakan permohonan poligami di Mahkamah Syariah dan hanya dibenarkan berpoligami jika Mahkamah Syariah memberikan kebenaran untuk berpoligami. Jika tidak ada kebenaran dari Mahkamah Syariah perbuatan berpoligami akan menjadi satu kesalahan jenayah Syariah yang boleh dikenakan hukuman denda atau penjara. Kebanyakan negeri di Malaysia akan memanggil isteri atau isteri-isteri yang sedia ada datang ke Mahkamah Syariah untuk memberi keterangan berkaitan permohonan poligami suaminya.

   

  KONSEP POLIGAMI MENURUT ISLAM

  Islam menerima amalan poligami bagi umatnya dan hal ini telah pun disebut di dalam al-Quran, surah an-Nisa’ ayat 2 yang bermaksud :

  “Maka kahwinilah olehmu yang baik antara wanita-wanita, dua, tiga dan empat. Maka jika kamu tidak yakin atau sangka (ragu-ragu) tidak dapat berlaku adil maka kahwinilah (cukuplah) seorang sahaja.”

  Petikan daripada ayat tersebut ianya menyatakan bahawa poligami dibenarkan dalam Undang-undang Islam. Namun, poligami tidaklah boleh sewenangnya dilaksanakan dan perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Hukum Syarak sebelum diberi kebenaran untuk berpoligami. Hal ini menunjukkan poligami adalah dibenarkan dalam Islam tetapi sifatnya tidaklah terlalu terbuka secara meluas dan pelaksanaannya ditapis dengan syarat-syarat yang ditetapkan bagi menjamin keharmonian dan menjauhi malapetaka dalam rumahtangga.  

  Di samping itu, kita juga perlu untuk melihat kepada apakah sebab-sebab poligami yang telah diharuskan dalam Islam itu sendiri iaitu pertamanya ia dapat dilihat dari segi keupayaan seseorang isteri di mana ada isteri yang menghidapi masalah kelemahn fizikal atau gangguan kesihatan misalnya penyakit kelamin yang berjangkit dan menyebabkan suami itu terhalang daripada menunaikan keperluan batinnya. Perkara ini harus dilihat sebagai penyeksaan bagi si suami dan hal ini boleh mendorong kepada terjerumusnya si suami dalam lembah penzinaan dengan wanita lain. Selain dari itu, ketidakupayaan si isteri dalam melahirkan anak atas sebab-sebab tertentu seperti mandul, usia yang terlalu tua dan risiko melahirkan anak yang boleh membawa kepada kematian. 

  Seterusnya elemen luaran juga ada menyentuh tentang nisbah bilangan lelaki yang diatasi oleh wanita. Berdasarkan kepada kajian yang dibuat di Amerika, wanita dijangka secara purata hidup sehingga umur 77.9 tahun berbandding lelaki pula sekitar 70.3 tahun menurut Center for Health Statistics. Faktor ini telah menyebabkan bilangan wanita terkini lebih tinggi berbanding lelaki dan hal ini telah menyebabkan ramai wanita kehilangan tempat bergantung dan sumber pendapatan yang terjejas.

  Sememangnya memberi layanan yang sama rata ini sukar dilaksanakan namun langkah-langkah bijak perlu diambil supaya tidak berlaku unsur berat sebelah terhadap mana-mana isteri. Pembahagian masa adalah sangat penting dan sebolehnya isteri-isteri mestilah ditempatkan berasingan kecuali mereka bersetuju untuk tinggal bersama-sama. Pembuatan jadual waktu bersama isteri-isteri juga akan membantu suami untuk berlaku adil. Segala makan minum serta pakaian juga disediakan seadil-adilnya serta mereka juga perlu ditentukan giliran masing-masing untuk mengikut suami bermusafir.

  Poligami ini telah dijelaskan dalam Islam dalam laluan yang sempit di mana setiap lelaki haruslah yakin untuk berlaku adil dan tidak menganiayai isteri-isteri mereka. Kaum isteri pula perlulah memahami besarnya tugas suami dan mereka hendaklah sentiasa taat dan memberi sokongan moral kepada suami bagi menjamin kehidupan rumah tangga yang harmoni.

   

  UNDANG-UNDANG AMALAN POLIGAMI DI MALAYSIA

  Dalam memantau pelaksanaan amalan poligami, Undang-undang Islam di Malaysia telah menetapkan poligami sebagai salah satu peruntukan dalam perundangan Islam. Sejajar dengan tuntutan Syarak, perundangan Islam di Malaysia telah menggariskan beberapa syarat menurut syarak yang perlu dipenuhi oleh seseorang lelaki untuk berpoligami. Hal ini dilakukan atas sebab bagi memastikan tiada suami yang menyebabkan darar syari”e kepada isteri-isterinya. Darar syari’e bermaksud perkara-perkara yang boleh menjejas isteri tersebut daripada segi agama, nyawa, tubuh badan, harta dan keturunan isteri tersebut.

  Dalam suatu permohonan untuk berpoligami, pembuktian adalah terletak ke atas pemohon iaitu si suami. Di peringkat Persekutuan, pindaan telah dibuat ke atas Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 yang dilihat telah mengetatkan peruntukan permohonan poligami di Wilayah Persekutuan. Seksyen 23 (3) menyatakan bahawa : 

  (3) Permohonan poligami hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu akuan menyatakan alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut dan perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewajipan dan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan, bilangan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada keizinan atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperolehi atau tidak terhadap perkahwinan yang dicadangkan itu.

  Berdasarkan peruntukan di atas, pemohon perlu membuktikan alasan perkahwinan yang dipohonnya itu adalah “patut” dan “perlu” selain daripada membuktikan keadaan ekonomi dan kesihatannya yang stabil. Fakta kes juga adalah perlu diteliti dengan hati-hati apabila membuat keputusan ke atas permohonan poligami tersebut. 

  Sepertimana kes yang diambil di   Negeri Perlis iaitu Amran bin Ibrahim v Haslinda binti Abdul Halim yang telah membuat permohonan pada tahun 2007 oleh pemohon iaitu Amran bin Ibrahim untuk berkahwin dengan bakal isterinya yang dicadangkan dalam perkahwinan itu iaitu Hasanah binti Othman di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Perlis. Semasa permohonan, pemohon telah pun mempunyai seorang isteri iaitu Haslinda binti Abdul Halim selaku responden dalam kes ini. Berdasarkan maklumat dalam Borang P seperti mana dalam Subseksyen 16 dan 23 yang diisi pada tarikh 31 Julai 2007, pemohon yang bernombor kad pengenalan 680802-02-5167 adalah dicatatkan menetap di alamat 132,Kg Tok Paduka, Persiaran Jubli Emas, 01000 Kangar, Perlis.

  Pemohon telah memfailkan affidavit pada tarikh 9 Ogos 2007 yang menyatakan ikrarnya berdasarkan tuntutan Seksyen 23(3) Enakmen Pentadbiran Undang-undang Keluarga Islam 1991 yang menyatakan bahawa pemohon telah melebihi umur 21 tahun dan sudah pun mempunyai seorang isteri (Salinan kad pengenalan isteri pertama yang bernombor 700806-02-5790 turut disertakan bersama-sama affidavit). Pemohon merupakan seorang ahli perniagaan yang mempunyai pendapatan sekitar RM8,000 sebulan.

  Dalam ikrarnya, pemohon telah mengaku bahawa beliau mempunyai kemampuan daripada segi jasmani dan rohani yang melayakkannya untuk berpoligami. Beliau juga menyatakan bahawa beliau telah lama mengenali bakal isteri dan timbul rasa saying terhadap bakal isteri tersebut dan oleh itu pemohon berhajat untuk memperisterikan beliau. Berdasarkan kemampuan pemohon daripada segi jasmani dan ekonomi, beliau yakin bahawa beliau berkemampuan untuk berlaku adil dengan semua tanggungannya. Salah satu sebab permohonan ini dibuat ialah pemohon bersama-sama isteri pertamanya tidak mempunyai zuriat dan hanya mengambil seorang anak angkat. Pada akhir affidavit, pemohon telah mengaku bahawa sekiranya beliau cuai dalam melaksanakan tugas sebagai suami ke atas isteri-isteri dan tanggungan lain maka Mahkamah boleh mengenakannya tindakan undang-undang yang sewajarnya.

  Dalam penghakiman terhadap permohonan poligami ini, Ketua Hakim Syarie Mahkamah Syariah Negeri Perlis, Yang Amat Arif Dato’ Kurnia Bakti Hji Othman Ismail di mana dalam perbicaraan ini telah dihadiri oleh pemohon seorang diri telah meluluskan permohonan pemohon tersebut di mana Yang Amat Arif telah memeterainya pada 13 Ogos 2007 dan telah memerintahkan supaya perkahwinan tersebut dilaksanakan di bawah Seksyen 23(1) Enakmen Pentadbiran Undang-undang Keluarga Islam 1991. Penghakiman ini adalah berdasarkan hukum syarak yang melibatkan kemampuan pemohon untuk berpoligami di mana pemohon telah pun mengaku untuk memberi nafkah kepada semua tanggungannya iaitu RM800 sebulan kepada isteri pertama, RM800 sebulan kepada isteri kedua dan tiada nafkah untuk anak kerana tiada zuriat.

  Kesimpulannya, poligami di sisi Undang-undang dan Hukum Syarak adalah dibenarkan dan diharuskan tetapi ianya tertakluk kepada syarat-syarat yang dikawal oleh Mahkamah Syariah. Sungguhpun agama Islam merupakan agama yang sempurna, masyarakat barat sering mendakwa bahawa agama Islam merupakan agama yang tidak memperuntukkan hak wanita. Berdasarkan tanggapan ini, masyarakat barat mengharamkan poligami kerana mereka melihat poligami menitikberatkan kepentingan lelaki dan mengorbankan kebajikan wanita. Tanggapan ini adalah tidak benar dan dalam agama Islam, poligami dibenarkan tetapi bukanlah sesuatu yang digalakkan kepada semua lelaki Muslim kerana hakikatnya tidak semua lelaki yang berkemampuan menurut syarat-syarat yang ditetapkan. Oleh sebab itu, al-Quran meletakkan garis panduan sebagai suatu syarat yang perlu dipenuhi oleh lelaki yang berkeinginan untuk memiliki isteri lebih daripada seorang.

  Hubungi Peguam Syarie Faiz Adnan