• pengesahan-nikah-kahwin-dengan-bukan-warganegara

  PENGESAHAN NIKAH: KAHWIN DENGAN BUKAN WARGANEGARA – PART 2

  Ramai yang mengajukan soalan kepada pihak Peguam Syarie Faiz Adnan, melalui email, SMS, Facebook dan sebagainya berkaitan dengan masalah masing-masing dan antara yang banyak dikemukakan kepada kami ialah mengenai pengesahan nikah apabila berkahwin dengan bukan warganegara Malaysia. Ikuti soalan dan jawapan yang kami sediakan seperti di bawah. Semoga sedikit sebanyak dapat membantu anda yang memerlukan jawapan. Share kepada rakan-rakan anda sekiranya bermanfaat. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau pertanyaan atau ingin membuat temujanji dengan Peguam Syarie Faiz Adnan, anda boleh hubungi kami di ruangan hubungi kami, atau di Facebook.

   

  Soalan :

  Assalamualaikum w.b.t. Saya Ani dari Kl. Saya ingin bertanya dan mendapatkan pendapat Tuan tentang masalah yang saya hadapi. Saya ialah seorang warganegara Malaysia dan telah berkahwin dengan seorang lelaki yang bukan warganegara. Perkahwinan kami telah diwalikan oleh bapa kandung saya di rumah saya di Klang, Selangor dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Malangnya, kami tidak pernah mendaftarkan perkahwinan kami atas alasan suami saya gagal untuk dapatkan Surat Perakuan Bujang. 2 bulan berkahwin saya didapati mengandung dan setelah kandungan saya berusia 3 bulan kami berkahwin semula mengikut prosedur undang-undang di Malaysia. Perkahwinan ini dibuat atas nasihat kenalan suami saya setelah suami saya berjaya mendapatkan Surat Perakuan Bujang dari negaranya. Timbul isu apabila saya dan suami ingin daftarkan kelahiran anak kami di JPN tetapi ditolak kerana anak kami itu dikatakan telah lahir di luar pernikahan. Saya jadi keliru kerana pada pandangan saya perkahwinan saya dan suami adalah sah disisi Syarak tetapi hanya tidak didaftarkan sahaja. Apa yang perlu saya lakukan? Saya tidak mahu anak kami nanti dicerca dan diejek kelak. Saya amat mengharapkan bantuan Tuan untuk menyelesaikan kekusutan kami. Saya dahului dengan ucapan terima kasih.

   

  pengesahan-nikah-kahwin-dengan-bukan-warganegara-2

   

  Jawapan :

  Wa’alaikumussalam w.b.t

  Saya bahagikan permasalahan Puan ini kepada 4 isu untuk dijawab. Isu tersebut:

   

  • Keesahan pernikahan Puan daripada sudut Hukum Syarak;

  Sesuatu pernikahan sah apabila rukun dan syarat-syarat pernikahan itu dipenuhi. Sacara zahir, pernikahan pertama Puan boleh saya katakan sah kerana memenuhi 5 rukun nikah yang telah digariskan oleh Hukum Syarak iaitu pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Namun, penelitian terhadap syarat sah rukun pernikahan juga perlulah diteliti satu persatu. Seandainya syarat sah kepada rukun nikah itu dipenuhi dan tidak timbul sebarang keraguan, dapat saya nyatakan bahawa pernikahan Puan yang pertama itu adalah sah di sisi Hukum Syarak. Jika sebaliknya, pernikahan Puan yang pertama itu akan menjadi tidak sah di sisi Hukum Syarak dan pernikahan itu perlulah difarakkan. Oleh itu, bagi menentukan sah atau tidaknya pernikahan Puan yang pertama ini, saya cadangkan agar Puan membuat permohonan pengesahan nikah di Mahkamah Syariah yang berhampiran.

  • Kaedah untuk mendapatkan pengesahan nikah;

  Pengesahan pernikahan Puan yang pertama perlulah dibuat melalui permohonan di Mahkamah Syariah. Adalah dimaklumi kaedah permohonan pengesahan nikah adalah berbeza mengikut negeri bergantung kepada enakmen pentadbiran dan undang-undang keluarga islam negeri-negeri. Bagi mengesahkan nikah Puan, Puan boleh ke Mahkamah Rendah Syariah Klang.  Kaedah permohonanya adalah Puan perlu membuat permohonan dengan mengisi borang MS3 dan MS26 iaitu Afidavit Sokongan seperti yang telah diperuntukkan di bawah seksyen 13 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Puan juga perlu kemukakan segala dokumen yang diminta seperti kad pengenalan Puan, pasport suami dan mana-mana dokumen yang berkaitan. Setelah segala dokumen lengkap, Puan digalakkan kemukakan saksi di Mahkamah bagi kes pengesahan nikah tersebut. Saksi tersebut mestilah mereka yang terlibat pada majlis akad nikah Puan itu. Sekiranya terdapat gambar yang diambil, gambar tersebut juga boleh Puan kemukakan sebagai bukti. Jika pernikahan Puan diputuskan sah oleh Mahkamah, maka Puan hendaklah mendaftarkan pernikahan Puan itu di Pejabat Agama Islam Daerah di Bahagian Pendaftaran Nikah Cerai Rujuk di mana Puan bermastautin untuk mendapatkan sijil nikah dan seterusnya bawa bersama sijil nikah ke JPN untuk pendaftaran anak. Sekiranya pernikahan Puan diputuskan tidak sah, maka perkahwinan Puan dan suami akan difarakkan. Namun, anak tersebut bukanlah berstatus anak luar nikah, tetapi anak syubhah.

   

  • Kedudukan sijil nikah kedua; dan

  Bilamana mahkamah memutuskan bahawa perkahwinan Puan yang pertama adalah sah, saya cadangkan Puan mohon kepada Mahkamah untuk membatalkan sijil perkahwinan Puan yang kedua dengan membuat pindaan pada sijil nikah tesebut. Pindaan yang saya maksudkan di sini ialah Puan menggunakan sijil nikah Puan yang kedua itu namun masih menggunakan nombor daftar yang sama cumanya pindaan dilakukan kepada tarikh pernikahan yang terdapat pada sijil nikah Puan itu.

   

  • Konflik undang-undang.

  Konflik undang-undang yang dapat saya lihat dalam situasi Puan ini adalah apabila pendaftarkan kelahiran anak Puan tidak dapat dilakukan. Puan perlu maklum bahawa pernikahan yang sah disisi Syarak perlu didaftarkan agar sijil nikah dapat dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Daerah bagi membolehkan pendaftaran anak Puan dilakukan. Ini bertujuan bagi menjamin bahawa sesuatu pernikahan itu adalah memenuhi kehendak Hukum Syarak dan seterusnya memenuhi keperluan undang-undang.

  Setiap prosedur perlu dipenuhi bagi menjamin kredibiliti Undang-undang Syariah Malaysia serta memartabatkan sistem perundangan syariah sekaligus. Walaupun begitu, undang-undang tidaklah kejam dan menghukum. Hal ini kerana seperti yang telah diperuntukkan di bawah seksyen 12(2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, telah memperuntukkan bahawa :

  “ Walau apapun subseksyen (1) dan tanpa menjejaskan seksyen 40 (2), sesuatu perkahwinan yang telah diupacarakan berlawanan dengan mana-mana peruntukan Bahagian ini tetapi sebaliknya sah mengikut Hukum Syara’, boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini dengan perintah daripada Mahkamah”

  Dalam situasi Puan ini, Mahkamah perlu membuat pengesahan nikah Puan yang pertama bagi membolehkannya didaftarkan mengikut undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Oleh itu, saya mencadangkan kepada Puan untuk melantik mana-mana Peguam Syarie bagi membantu Puan dalam  membuat permohonan pengesahan nikah Puan kali pertama. Bantuan daripada Peguam Syarie dapat memudahkan dan melicinkan proses permohonan pengesahan pernikahan Puan di Mahkamah kelak.

  Wallahu a’lam.

   

  Oleh : Rafini binti Aman

  Dari: Faiz Adnan & Associates

 • pengesahan-nikah

  PENGESAHAN NIKAH – PART 1

  SOALAN:

  PENGESAHAN NIKAH – Bahawa saya dan isteri telah pergi ke Thailand melalui Bukit Kayu Hitam dan telah bernikah di Narathiwat pada tahun2014. Namun, sehingga kini kami masih belum membuat apa-apa pengesahan nikah di Mahkamah Syariah. Oleh kerana isteri saya telah mengandung pada awal tahun ini, saya khuatir jika saya tidak mengesahkan pernikahan saya dan ianya akan memberi risiko pada anak saya yang bakal dilahirkan tidak lama lagi. Oleh itu, saya memerlukan nasihat dari pihak Tuan bagi menyelesaikan masalah saya ini secepat mungkin.

  (Aizat dari Subang Jaya)

   

  JAWAPAN: 

  Terima Kasih En.Aizat atas pertanyaan yang diajukan.

  Saya akan membahagikan penerangan bagi kes pengesahan nikah ini kepada 2 bahagian:

   

  1. Hukum Syara’: Rukun & Syarat Nikah

   

  Pertama sekali, perkara yang paling asas adalah mengenalpasti samaada sesuatu perkahwinan itu sah dan memenuhi rukun-rukun nikah yang telah ditetapkan poleh Syara’:

  Saya merujuk kepada apa yang dinyatakan di dalam Kitab Hasyiyah al-Bujairimi Syarah Minhaj at Thullab telah menyatakan:

  “ Fasal dalam membicarakan rukun-rukun nikah dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Adapun rukun-rukun nikah itu ialah lima iaitu:

  1. Pengantin Lelaki
  2. Perngantin Perempuan
  • Wali
  1. Dua orang saksi
  2. Sighah/ lafaz ijab qabul”

  Setelah diteliti satu persatu bermula dengan pengantin lelaki dan pengantin perempuan, kedua-dua nya haruslah Islam, baligh, berakal, mukallaf serta tidak mempunyai hubungan darah atau persaudaraan.

  Diantara perkara yang menghalang dari kesahan suatu pernikahan atau pengesahan nikah adalah berbeza bagi pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Perkara yang menghalang bagi pengantin perempuan adalah bukan terdiri dari perempuan yang haram dinikahi seperti mepunyai hubungan nasab dengan suami, bukan isteri orang dan tidak berada dalam ‘iddah. Begitu juga dengan pengantin lelaki, hendaklah terdiri dari lelaki yang halal dinikahi seperti tertentu dan tidak beristeri lebih dari 4 orang.

  Seterusnya rukun yang ketiga iaitu berwalikan Wali Hakim yang kebiasaanya juga merupakan jurunikah bagi pernikahan di Majlis Agama di Thailand. Disini perlu dipastikan bahawa semasa pernikahan tersebut, wali Nasab bagi pengantin perempuan berada lebih dari 2 marhalah (60 batu) dari tempat pernikahan tersebut dan sebelum upacara bermula, pengantin perempuan telah memberi persetujuan mewakil walikan serta memberi mandat kepada jurunikah untuk dinikahkan dan penerimaan perwakilan oleh jurunikah tersebut.

  Keempat pula, saksi didalam upacara pernikahan adalah 2 orang saksi yang sihat tubuh badan serta tidak buta juga tidak pekak yang mana beragama Islam dan melengkapi syarat-syarat sebagai seorang saksi.

  Kelima adalah wujudnya sighah atau lafaz ijab dan qabul sewaktu pernikahan tersebut iaitu lafaz ijab dari jurunikah dan lafaz qabul dari pengantin lelaki.

  Ini bertetapan dengan peruntukan di dalam seksyen 12 dan 12(2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor), seksyen 12 tersebut memperuntukkan bahawa:

  “ Sesuatu perkahwinan itu adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syara’ untuk menjadikannya sah” 

  Seksyen 12(2) memperuntukkan bahawa:

  “ Walau apapun subseksyen (1) dan tanpa menjejaskan seksyen 40 (2), sesuatu perkahwinan yang telah diupacarakan berlawanan dengan mana-mana peruntukan Bahagian ini tetapi sebaliknya sah mengikut Hukum Syara’, boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini dengan perintah daripada Mahkamah”

   

  1. Pembuktian wujudnya pernikahan : Keterangan Dokumentar

  Dalam mempertimbangkan kes ini, Mahkamah akan mengambil kira beberapa perkara penting di dalam permohonan En.Aizat bagi membuktikan tahap pembuktian yang sewajarnya dicapai oleh Pengantin lelaki dan Pengantin perempuan bagi mensabitkan dan meluluskan pengesahan nikah ini berdasarkan dokumen-dokumen sepertimana berikut:

  1. Sesalinan kad pengenalan
  2. Sesalinan catatan keteragan nikah wilayah Narathiwat
  3. Sesalinan bukti passport masuk dan keluar
  4. Sesalinan surat perngesahan perkahwinan dari Majlis Agama Narathiwat
  5. Sesalinan surat pengesahan perkahwinan dari Konsulat Jeneral Malaysia

  Kebiasaanya bagi kes pengesahan nikah, dokumen-dokumen diatas amatlah penting bagi membuktikan kewujudan pernikahan tersebut sehingga mencapai tahap pembuktian yang mana tiada keraguan terhadap pernikahan ini memandangkan dokumen-dokumen tersebut mengandungi maklumat lelaki dan perempuan yang berkahwin, wali, tarikh pernikahan dan juga alamat tempat tinggal kedua-duanya. Dokumen-dokumen ini adalah sah dan mendapat pengesahan daripada badan/institusi yang diiktiraf Malaysia.

  Oleh itu, secara keseluruhannya di dalam kes pengesahan nikah ini, haruslah  diteliti berdasarkan rukun-rukun nikah diatas menurut hukum syara’, keterangan pengantin lelaki dan perempuan bermula dari perjalanan ke Thailand kemudian berkenaan urusan pernikahan di Majlis Agama Narathiwat dan seterusnya pendaftaran di Majlis Agama Narathiwat yang mengendalikan pernikahan tersebut sehinggalah pengesahan di Konsulat Jeneral Malaysia disana. Selepas kesemuanya lengkap dan jelas berdasarkan keterangan dan juga dokumen-dokumen yang disebut di atas, barulah pengesahan nikah ini boleh disahkan di Mahkamah Syariah seterusnya mendapatkan sijil Nikah di Pejabat Agama.

  Oleh yang demikian itu, sy NASIHATKAN En.Aizat melantik Peguam Syarie supaya kes pengesahan nikah ini boleh difailkan dengan teratur serta memenuhi kriteria Undang-undang dan Hukum Syarak.

  Sekian Wassalam.

   

  (Faiz Adnan & Associates)

  Untuk sebarang pertanyaan, atau sekiranya anda ingin menetapkan temujanji dengan Peguam Syarie Faiz Adnan, anda boleh menghubungi kami menerusi telefon/email.