• HUDUD TIDAK BERPERIKEMANUSIAAN

  HUDUD TIADA SIFAT KEMANUSIAAN, HANYA MENGHUKUM DAN MENAKUTKAN?

  Soalan: Saya ingin mengajukan soalan berkaitan HUDUD kepada Peguam Syarie Faiz Adnan. Sesetengah pihak menyatakan undang-undang Islam (HUDUD) dibuat hanyalah untuk menghukum dan menakutkan semata-mata. Selain itu, hukuman tersebut juga tiada sifat kemanusiaan. Adakah ia menepati dhawabit maqasid syariah?

  Ani.

   

  Jawapan:

  Terima kasih Ani kerana atas soalan yang diberikan. Pertama sekali, Hudud bukanlah undang-undang yang dibuat untuk menakut-nakutkan manusia. Perlu difahami bahawa konsep undang-undang Hudud ini disyariatkan adalah untuk mendidik orang Islam khususnya dan orang bukan muslim amnya. Ini kerana untuk melaksanakan hudud itu sendiri bukanlah suatu yang mudah. Dalam sesuatu kes Hudud, ia memerlukan kepada kesaksian dan pembuktian yang ketat dan jelas. Jika terdapat keraguan walaupun sedikit maka pesalah tersebut tidak boleh dihukum dengan hukuman Hudud sepertimana sabda Rasulullah saw menyebut :

  ” Lebih baik melepaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah “

   

  Dengan kepayahan dan kesukaran untuk melaksanakan Hudud ini jelas menyifatkan bahawa undang-undang ini tidaklah sekejam seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak malah sebaliknya telah pun mengambil kira unsur kemanusian bukan setakat kesan ke atas pesalah tersebut bahkan kepada umat Islam seluruhnya. Hikmah Allah swt mensyariatkan syariat ini bukanlah semata untuk menghukum tetapi untuk perkara yang lebih besar iaitu melindungi kehidupan manusia dari jenayah-jenayah yang akan memberi kesan kepada 5 perkara yang digariskan dalam maqasid syariah khususnya.

   

  Oleh itu pada pandangan peribadi saya, pihak yang menghalang perlaksanaan hudud itulah yang sebenarnya tidak berperikemanusiaan. Kerana apa? Kerana mereka tidak membenarkan ketenteraman dan keharmonian berlaku dalam kehidupan manusia.

   

  Seperti yang kita semua tahu bahawa Hudud ini adalah hak Allah dan manusia juga adalah hak Allah. Jika sekiranya seseorang manusia itu melakukan perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah swt maka bagi pandangan peribadi saya, tidak menjadi salah jika Allah swt mengambil kembali nikmat yang diberikan kepada manusia tersebut seperti tangan ( yang dipotong bagi kesalahan mencuri/merompak ) dan seumpamanya. Namun begitu, hukuman ini terhad hanya kepada orang Islam sahaja atas asas keimanan yang mengakui bahawa Allah itu wujud.

   

  Seterusnya dari segi maqasid syariah, ya sememangnya Hudud menepati dhawabitnya. Dalam maqasid syariah, terdapat 5 perkara yang perlu dijaga iaitu akal, keturunan, harta, agama dan nyawa. Melihat kepada jenayah hudud itu sendiri iaitu meminum arak, berzina, mencuri, murtad dan membunuh, dengan adanya had hukuman bagi kesalahan-kesalahan tersebut sekali gus dapat memelihara kelima-lima perkara dalam maqasid syariah.

   

  Hukuman ini sering dianggap kejam dan tidak berprikemanusiaan sepertimana yang didakwa oleh sesetengah pihak. Kerana apa? kerana undang-undang ini datangnya dari Islam. Cuba bayangkan kalau hukuman ini adalah hukuman sivil atau dari pihak barat? Nescaya seluruh masyarakat di Malaysia khususnya atau dunia umumnya akan menerima hukuman-hukuman ini meskipun terpaksa. Apa yang pasti hukuman ini adalah jauh lebih baik dan bertimbang rasa berbanding hukuman barat seperti kerusi elektrik, gantung sampai mati, dan lain-lain. Secara mudah, perbandingan boleh dibuat terhadap hukuman sebat sivil dan syariah yang dilaksanakan di penjara pada hari ini.

  Wallahua’lam.

   

  Artikel disediakan untuk Firma Peguam Syarie Faiz Adnan & Associates.

 • harta sepencarian

  HAK ISTERI DALAM HARTA SEPENCARIAN

  HARTA SEPENCARIAN – Bahawa saya dan bekas suami telah pun sah bercerai pada 15hb Januari 2016 yang lalu di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Jaya, Selangor. Dalam tempoh perkahwinan, saya dan bekas suami telah memperolehi asset tersebut:

  i) Sebuah rumah jenis teres 2 tingkat yang beralamat di No 1, Jalan SS21/25, Damansara Utama, 56300 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. (dibeli atas nama bersama) – rumah kelamin sepanjang perkahwinan

  SOALAN:

  Selain hak penjagaan anak, yang menjadi permasalahan saya sekarang ialah bekas suami saya menyatakan bahawa saya langsung tidak ada hak ke atas harta-harta tersebut (harta sepencarian selepas bercerai) memandangkan saya adalah seorang suri rumah yang tidak mempunyai pendapatan, malah saya langsung tidak memberi apa-apa sumbangan kewangan ke atas kewujudan harta-harta tersebut. Saya hanya perlukan kepastian, adakah benar dakwaan bekas suami saya tersebut? saya juga memerlukan tempat tinggal untuk menjalani kehidupan seterusnya. Tambahan pula, bekas suami saya kini telah memberi amaran kepada saya supaya keluar dari rumah kelamin kami setelah tamat tempoh iddah saya. Saya buntu. sila pihak tuan/puan beri penjelasan dengan kadar segera.

  (Puan Mila dari Petaling Jaya)

   

  JAWAPAN:

  Terima kasih puan atas soalan yang diajukan.

  Untuk makluman puan, berdasarkan peruntukkan undang-undang harta sepencarian ini adalah harta yang diperolehi bersama ketika di dalam tempoh perkahwinan sama ada harta alih mahupun harta tak alih. Harta alih adalah seperti wang simpanan & kereta, manakala harta x alih pula seperti rumah & hartanah.

  Dalam mahkamah syariah, pembahagian harta sepencarian adalah ditentukan berdasarkan sumbangan pihak-pihak dalam pemerolehan harta-harta tersebut di mana bentuk sumbangan terbahagi kepada 2 iaitu sumbangan secara langsung dan sumbangan secara tidak langsung.

  Sumbangan secara langsung adalah sumbangan yang berbentuk kewangan,
  Sumbangan tidak langsung pula adalah berbentuk perhatian dalam rumahtangga seperti menjaga kebajikan keluarga, memelihara rumahtangga serta menjaga keperluan keluarga termasuk anak-anak.

  Dalam permasalahan puan ini, saya mendapati bahawa puan tidak pun memberi sumbangan dalam bentuk wang untuk memperolehi harta-harta tersebut, namun demikian puan adalah seorang suri rumah yang setiap masa berkorban menjaga keperluan rumahtangga, menjaga keharmonian rumahtangga. Pengorbanan puan ini dikategorikan sebagai sumbangan tidak langsung di mana dengan pengorbanan puan tersebut, puan telah membantu dan memberi sokongan dari belakang kepada suami supaya berjaya dalam kerjayanya serta dalam kehidupan hariannya agar terus berusaha mengharmonikan rumahtangga puan bersama.

  Merujuk kepada peruntukkan undang-undang di dalam seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor), seksyen tersebut memperuntukkan bahawa:

  “(1) Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat sesuatu perintah perceraian untuk memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.”

  Manakala seksyen 122 (2) dan (4) Enakmen yang sama pula menjelaskan tentang sumbangan langsung dan sumbangan x langsung.

  Seksyen 122 (2) memperuntukkan bahawa: (sumbangan langsung)

  Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang;
  a) Takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu;
  b) Apa-apa hutang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;
  c) Keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada,

  Dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.

  Seksyen 122 (4) memperuntukkan bahawa: (sumbangan tidak langsung)

  Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (3),Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada—
  (a) takat sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;
  (b) keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu, jika ada,

  dan, tertakluk kepada pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walau bagaimanapun, pihak yang telah memperoleh aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.

  Dalam kes puan ini, kebiasaannya Mahkamah akan putuskan 2/3 kepada pihak yang memberi sumbangan langsung dan 1/3 kepada pihak yang memberi sumbangan tidak langsung.

  Oleh yang demikian itu, sy NASIHATKAN puan lantiklah Peguam Syarie supaya kes harta sepencarian ini boleh difailkan dengan teratur serta memenuhi kriteria Undang-undang dan Hukum Syarak.

  PENERANGAN TAMBAHAN (HARTA SEPENCARIAN)

  Dalam mempertimbangkan kes ini, Mahkamah akan mengambil kira beberapa perkara penting di dalam permohonan puan antaranya ialah:
  1. butiran peribadi pihak-pihak
  2. tarikh pernikahan
  3. butiran anak-anak
  4. tarikh & tempat berlaku perceraian
  5. butiran harta-harta yang diperolehi semasa dalam tempoh perkahwinan sehingga bercerai, tarikh diperolehi dll
  6. adakah terdapat harta yang diperolehi sebelum perkahwinan tetapi di majukan di dalam tempoh perkahwinan. Jika ada nyatakan butirannya, tarikh diperolehi dan apakah bentuk kemajuan yang dibuat ke atas harta tersebut.
  7. asset-asset perhiasan, gelang emas dll
  8. tempat tinggal utama di mana pihak-pihak hidup bersama semasa perkahwinan (rumah kelamin).
  9. Sama ada ada orang gaji atau pembantu rumah ada disediakan atau tidak
  10. Butir-butir harta yang diperolehi bagi setiap pasangan seperti tarikh perolehi harta dll
  11. Sejarah pekerjaan setiap pihak
  12. Sejarah kedudukan kewangan, sebelum dan semasa pernikahan
  13. Sumber-sumber yang menjadi harta-harta diperolehi
  14. Perkara yang berkaitan dengan amanah. Contohnya harta diamanahkan kepada anak-anak. Tanggungan pihak-pihak terlibat
  15. Kesihatan pihak-pihak terlibat. Ia ada kaitan dengan kemampuan memperolehi harta
  16. Harta yang diberi sebagai tanda kasih sayang
  17. Fakta mengenai ketenangan jiwa yang diberi oleh isteri kepada suami seperti menjaga anak-anak, dulu bekerja tetapi berhenti untuk menjaga anak-anak dll
  18. Berapakah jumlah tuntutan yang dipohon
  19. Cara tuntutan diselesaikan (sama ada dengan dijual, pindah milik, tukar milik dll).

  Sekian Wassalam..
  (Asma dari Faiz Adnan & Associates)

   

  Untuk sebarang pertanyaan, atau sekiranya anda ingin menetapkan temujanji dengan Peguam Syarie Faiz Adnan, anda boleh menghubungi kami menerusi telefon/email.