• tuntutan harta sepencarian: bekas isteri dan anak-anak dihalau keluar rumah

  TUNTUTAN HARTA SEPENCARIAN: BEKAS ISTERI DAN ANAK-ANAK DIHALAU KELUAR RUMAH

  SOALAN: Assalamualaikum W.B.T.  Saya ada beberapa persoalan yang ingin diajukan kepada Peguam Syarie Faiz Adnan Associates mengenai harta sepencarian. Saya dan bekas suami telah berkahwin pada 5 julai 1986 dan bercerai pada 6 ogos 2016. Kami telah dikurniakan dua orang cahaya mata. Semasa dalam tempoh perkahwinan, kami berdua mempunyai sebuah rumah teres di Kajang. Rumah tersebut dibeli pada tahun 1994 selepas lapan tahun perkahwinan. Namun setelah kami bercerai, suami menghalau  saya dan anak-anak supaya keluar dari rumah tersebut atas alasan saya tidak mempunyai hak ke atas rumah tersebut memandangkan penama atas tersebut atas nama bekas suami. Jadi persoalan saya disini, adakah saya boleh menuntut di Mahkamah Syariah supaya rumah tersebut dijadikan sebagai harta sepencarian walaupun saya tidak ada mengeluarkan wang dalam proses pembelian rumah tersebut? Dan berapakah kadar yang selayaknya saya terima? Mohon penjelasan. (Malika, Bangi Selangor)

   

  JAWAPAN:

  1) Terima kasih Puan Malika atas soalan yang telah diajukan tersebut. Jadi, melihat kepada permasalahan puan diatas, apa yang dapat saya simpulkan disini ialah  terdapat beberapa isu yang boleh  diketengahkan:

  • Sama ada harta yang dituntut merupakan harta sepencarian atau tidak
  • Sama ada wujud sumbangan pihak-pihak bagi memperolehi harta tersebut dan kadar yang harus dibahagikan kepada pihak-pihak

  Jadi, saya akan cuba menjawab satu-persatu berkenaan isu di atas.

   

  ISU PERTAMA: SAMA ADA HARTA YANG DITUNTUT MERUPAKAN HARTA SEPENCARIAN ATAU TIDAK. 

   

  2) Perkara ini boleh dirujuk mengikut seksyen 2 Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003 berkenaan dengan tafsiran harta sepencarian:

  “Harta sepencarian” ertinya harta yang diperoleh oleh suami dan isteri semasa  perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-yarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak;

  3) Malah perkara ini juga telah dinyatakan secara jelas di dalam Enakmen yang sama seksyen 122(1) yang memperuntukkan:

  Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah penceraian untuk memerintahkan supaya apa-apa yang diperoleh oleh pihak-pihak sewaktu perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagikan antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagikan antara pihak-pihak.

  4) Di dalam Al-quran berdasarkan firman Allah di dalam surah An-Nisa’ ayat 32 ada menyebut:

  “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan Bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebahagian daripada kurnianya Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

  Berdasarkan kepada nas Al-Quran di atas jelas menyatakan bahawa perempuan (isteri) mempunyai hak ke atas apa yang diusahakan termasuk juga dalam apa-apa usaha yang mendorong suami berjaya dalam kehidupan seharian sehingga suami berjaya memiliki harta harta tersebut. Usaha ini dikenali sebagai “sumbangan tidak langsung”. Usaha ini secara tidak langsung mendapat pengiktirafan dan ianya dijadikan asas di dalam harta sepencarian kerana peranan isteri dalam urusan rumah tangga adalah usaha yang diiktiraf oleh Hukum Syarak.

   

  5) Manakala dari sudut hukum adat pula, walaupun perkataan Harta Sepencarian ini tidak dinyatakan secara khusus oleh syarak, namun ianya merupakan adat melayu yang telah diterima pakai dan mendatangkan kebaikan kepada kaum wanita. Oleh yang demikian tuntutan harta sepencarian di Malaysia adalah berdasarkan kepada adat atau ‘uruf. Sesuatu perkara yang menjadi adat atau ‘uruf yang tidak bertentangan dengan hukum syarak serta menjadi kebiasaan amalan, maka ia layak diiktiraf dari sudut undang-undang.

   

  6) Dalam hal ini, bagi menentukan sama ada harta tersebut adalah harta sepencarian atau tidak, maka mahkamah akan melihat kepada tempoh masa harta tersebut diperolehi dan sama ada wujud atau tidak sumbangan kedua-dua pihak sama ada secara langsung atau tidak langsung bagi memperolehi harta tersebut.

   

  7) Pihak yang ingin menuntut perlulah membuktikan kepada mahkamah bahawa harta sepencarian tersebut sama ada harta alih (seperti wang simpanan dan kereta) atau harta tak alih (seperti rumah atau hartanah) telah diperoleh dalam tempoh perkahwinan. Seandainya harta yang dikumpul itu berlaku selepas penceraian, maka tidaklah dianggap sebagai harta sepencarian.

   

  8) Seorang suami tidak boleh menentukan hak ke atas harta yang bukan mutlak walau namanya tertera sebagai pemilik. Setiap harta yang dibeli walau hanya atas nama suami, ia boleh dituntut sebagai harta sepencarian apabila isteri turut menyumbang. Sumbangan yang dimaksudkan bukan sekadar wang ringgit tetapi tenaga, dorongan dan sokongan yang diberi sehingga membolehkan harta tersebut dikumpul.

   

  9) Jadi, berikutan dengan permasalahan Puan Malika ini, seandainya dapat dibuktikan bahawa rumah teres tersebut telah diperolehi bersama sewaktu dalam perkahwinan sama ada bukti melalui dokumen-dokumen ataupun saksi-saksi maka saya percaya puan juga berhak ke atas rumah tersebut dan ia boleh dituntut sebagai harta sepencarian. Dalam  hal ini, mahkamah akan melihat kepada faktor-faktor tertentu seperti sumbangan pihak-pihak bagi memperolehi harta tersebut dan kadar yang harus dibahagikan. Maka perkara ini akan dijelaskan pada isu yang kedua.

   

  ISU KEDUA: SAMA ADA WUJUD SUMBANGAN PIHAK-PIHAK BAGI MEMPEROLEHI HARTA TERSEBUT DAN KADAR YANG HARUS DIBAHAGIKAN KEPADA PIHAK-PIHAK

   

  10) Perlulah dijelaskan  disini, sebelum Mahkamah menetapkan kadar yang perlu dibahagikan kepada pihak-pihak, mahkamah akan melihat kepada sumbangan yang diberikan di antara kedua-dua pihak. Ini kerana harta sepencarian merupakan tuntutan yang kadarnya ditentukan berdasarkan kepada sedikit atau banyaknya takat sumbangan yang diberikan.

   

  11) Sumbangan yang dimaksudkan disini ialah merujuk kepada sumbangan secara langsung dan sumbangan tidak langsung:

  • Sumbangan secara langsung ini merujuk kepada usaha yang diberikan oleh kedua-dua pihak untuk memperoleh harta tersebut. Antara seperti sumbangan dari sudut kewangan.
  • Manakala, bagi sumbangan tidak langsung pula kebiasannya merujuk kepada kerja-kerja rumah yang dilaksanakan oleh isteri dalam menguruskan rumah tangga. Ini termasuklah idea, dorongan serta keselesaan yang dikecapi suami sehingga membolehkannya mendapatkan harta tersebut

   

  12) Sekiranya harta itu merupakan harta usaha bersama, maka faktor-faktor yang akan diambil kira oleh mahkamah termasuklah takat sumbangan tiap-tiap pihak dalam bentuk wang, harta atau kerja bagi memperoleh harta tersebut, hutang-hutang yang telah dibuat bagi manfaat bersama mereka serta keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu.

   

  13)  Namun sekiranya harta tersebut merupakan harta tunggal, mahkamah akan melihat kepada sumbangan tidak langsung yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperoleh harta itu. Sebagai contoh melakukan kebajikan keluarga seperti memelihara rumah tangga, memenuhi keperluan anak-anak dan sebagainya.

   

  14) Berkenaan dengan kadar pembahagian harta pula, ianya boleh dikategorikan kepada tiga bahagian iaitu:

  1. Pembahagian sepertiga atau kurang kepada isteri: Pembahagian satu pertiga kepada pihak isteri dan dua pertiga kepada pihak suami akan terpakai apabila si isteri tidak memberi sumbangan kewangan dan hanya memberi sumbangan dalam bentuk menemani suami dan menjaga rumahtangga dan keluarga.
  2. Pembahagian sama rata: Berlaku sekiranya isteri juga memberi sumbangan kewangan, atau harta itu telah didaftarkan dalam kedua-dua nama suami isteri, pada amnya pembahagian akan diberi sama rata di antara suami isteri.
  3. Pembahagian melebihi separuh (1/2)  kepada isteri: Isteri yang menunjukkan bahawa dia memberi lebih sumbangan daripada suami, misalnya dengan memberi sumbangan kewangan dan juga menjaga rumahtangga, patutlah diberi bahagian yang lebih daripada separuh harta sepencarian itu.

   

  KESIMPULAN

   

  15) Maka apa yang boleh saya simpulkan disini ialah saya percaya Puan Malika berhak untuk menuntut rumah tersebut sebagai harta sepencarian. Ini berdasarkan kepada sumbangan tidak langsung yang telah puan berikan sepanjang mendirikan rumah tangga meskipun bukan sumbangan dalam bentuk kewangan. Saya menasihati puan agar mendapatkan khidmat peguam syarie kes puan dapat berjalan dengan lancar memandangkan mereka lebih berpengalaman dalam mengendalikan kes-kes sebegini. Sekian.

   

  Disediakan oleh: Nur Syairah Yusop untuk Peguam Syarie Faiz Adnan & Associates

   

 • HUDUD TIDAK BERPERIKEMANUSIAAN

  HUDUD TIADA SIFAT KEMANUSIAAN, HANYA MENGHUKUM DAN MENAKUTKAN?

  Soalan: Saya ingin mengajukan soalan berkaitan HUDUD kepada Peguam Syarie Faiz Adnan. Sesetengah pihak menyatakan undang-undang Islam (HUDUD) dibuat hanyalah untuk menghukum dan menakutkan semata-mata. Selain itu, hukuman tersebut juga tiada sifat kemanusiaan. Adakah ia menepati dhawabit maqasid syariah?

  Ani.

   

  Jawapan:

  Terima kasih Ani kerana atas soalan yang diberikan. Pertama sekali, Hudud bukanlah undang-undang yang dibuat untuk menakut-nakutkan manusia. Perlu difahami bahawa konsep undang-undang Hudud ini disyariatkan adalah untuk mendidik orang Islam khususnya dan orang bukan muslim amnya. Ini kerana untuk melaksanakan hudud itu sendiri bukanlah suatu yang mudah. Dalam sesuatu kes Hudud, ia memerlukan kepada kesaksian dan pembuktian yang ketat dan jelas. Jika terdapat keraguan walaupun sedikit maka pesalah tersebut tidak boleh dihukum dengan hukuman Hudud sepertimana sabda Rasulullah saw menyebut :

  ” Lebih baik melepaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah “

   

  Dengan kepayahan dan kesukaran untuk melaksanakan Hudud ini jelas menyifatkan bahawa undang-undang ini tidaklah sekejam seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak malah sebaliknya telah pun mengambil kira unsur kemanusian bukan setakat kesan ke atas pesalah tersebut bahkan kepada umat Islam seluruhnya. Hikmah Allah swt mensyariatkan syariat ini bukanlah semata untuk menghukum tetapi untuk perkara yang lebih besar iaitu melindungi kehidupan manusia dari jenayah-jenayah yang akan memberi kesan kepada 5 perkara yang digariskan dalam maqasid syariah khususnya.

   

  Oleh itu pada pandangan peribadi saya, pihak yang menghalang perlaksanaan hudud itulah yang sebenarnya tidak berperikemanusiaan. Kerana apa? Kerana mereka tidak membenarkan ketenteraman dan keharmonian berlaku dalam kehidupan manusia.

   

  Seperti yang kita semua tahu bahawa Hudud ini adalah hak Allah dan manusia juga adalah hak Allah. Jika sekiranya seseorang manusia itu melakukan perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah swt maka bagi pandangan peribadi saya, tidak menjadi salah jika Allah swt mengambil kembali nikmat yang diberikan kepada manusia tersebut seperti tangan ( yang dipotong bagi kesalahan mencuri/merompak ) dan seumpamanya. Namun begitu, hukuman ini terhad hanya kepada orang Islam sahaja atas asas keimanan yang mengakui bahawa Allah itu wujud.

   

  Seterusnya dari segi maqasid syariah, ya sememangnya Hudud menepati dhawabitnya. Dalam maqasid syariah, terdapat 5 perkara yang perlu dijaga iaitu akal, keturunan, harta, agama dan nyawa. Melihat kepada jenayah hudud itu sendiri iaitu meminum arak, berzina, mencuri, murtad dan membunuh, dengan adanya had hukuman bagi kesalahan-kesalahan tersebut sekali gus dapat memelihara kelima-lima perkara dalam maqasid syariah.

   

  Hukuman ini sering dianggap kejam dan tidak berprikemanusiaan sepertimana yang didakwa oleh sesetengah pihak. Kerana apa? kerana undang-undang ini datangnya dari Islam. Cuba bayangkan kalau hukuman ini adalah hukuman sivil atau dari pihak barat? Nescaya seluruh masyarakat di Malaysia khususnya atau dunia umumnya akan menerima hukuman-hukuman ini meskipun terpaksa. Apa yang pasti hukuman ini adalah jauh lebih baik dan bertimbang rasa berbanding hukuman barat seperti kerusi elektrik, gantung sampai mati, dan lain-lain. Secara mudah, perbandingan boleh dibuat terhadap hukuman sebat sivil dan syariah yang dilaksanakan di penjara pada hari ini.

  Wallahua’lam.

   

  Artikel disediakan untuk Firma Peguam Syarie Faiz Adnan & Associates.

 • peguam syarie faiz adnan hadhanah

  IBU MENANGIS TIDAK DAPAT HAK HADHANAH SELEPAS BERCERAI

  Soalan :

  Saya ingin mengajukan soalan kepada Peguam Syarie Faiz Adnan berkaitan hadhanah. Saya Fatimah (bukan nama sebenar) dan suami telah berkahwin pada 23/2/2011. Hasil perkahwinan kami telahpun dikurniakan 2 orang anak iaitu Rania Aisya berumur 4 tahun dan Aqif Adli 2 tahun. Namun, pada suatu petang saya bergaduh besar dengan bekas suami saya sehingga saya meminta dia menceraikan saya dan berjanji untuk memberi anak-anak kepada dia jika dia (suami) menceraikan saya. Kami kemudian telah sah bercerai pada tahun 2017. Anak-anak saya sehingga sekarang berada dengan bekas suami saya. Tapi sekarang saya telah berkahwin baru dan saya benar-benar merindui anak-anak saya dan menyesal atas perbuatan saya. Saya juga berhasrat untuk mengambil anak-anak saya duduk dan tinggal dengan saya. Adakah saya masih mempunyai hak hadhanah  di sisi undang-undang terhadap kedua anak tersebut? Saya benar-benar menginginkannya. Saya mohon nasihat tuan.

   

  Jawapan:

  Bismilahirahmanirrahim,

  Hadhanah. Menurut seksyen 76 Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, undang-undang membenarkan suatu perintah hak jagaan anak itu diubah atas alasan yang munasabah. Berdasarkan peruntukan ini, jelas Puan masih berpeluang untuk mendapatkan semula hak jagaan anak tersebut. Oleh itu, tindakan awal yang perlu Puan ambil ialah failkan permohonan ubah perintah hak jagaan anak yang telah diputuskan oleh mahkamah sebelum ini. Seterusnya, dalam permohonan tersebut, Puan perlu nyatakan alasan mengapa permohonan tersebut perlu diubah. Amnya, alasan-alasan yang biasa diberikan ialah telah wujud salah penyataan; atau telah wujud kesilapan fakta; atau telah berlaku perubahan matan tentang hal keadaan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat. Disamping itu dalam memutuskan kes ini, Mahkamah juga mengambil kira tiga perkara berikut :

  ·  Kebajikan anak-anak puan

  ·  Umur anak-anak puan ketika hak hadhanah ini dipohon di mahkamah

  ·  Kelayakan puan dalam mendapatkan hak hadhanah

   

  Sebelum menentukan kepada siapa hak hadhanah ini diberikan, perkara utama yang dinilai dan diberi perhatian lebih oleh Mahkamah ialah kebajikan anak. Dalam Kitab Al-Fiqh Al Muqarran Lil Al-Ehwal Shaksiyyah Oleh Sr. Badran Abul Ainnaini Juz 1 Ms 543-544 menyebut :

   

  غاية لامر أن حق الصغير اقوى لان مصلحته مقدمة على مصلحة ابويه وانه يجب العمل بما هو انفغ واصلح للصغير في باب الخضانة

   

  Dari segi kebajikan, Mahkamah menfokuskan kepada 5 perkara asas iaitu makan minum, pakaian, pendidikan, perubatan dan tempat tinggal. Kelima-lima perkara asas ini secara tidak langsung berkait rapat dengan isu kemampuan. Oleh itu, Puan perlu buktikan kepada Mahkamah bahawa Puan mampu menyediakan dan menjaga keperluan anak tersebut dengan baik. Soal bagaimana mengagihkan tanggungjawab menyediakan nafkah anak, ia bergantung kepada persetujuan bersama atau perintah nafkah anak yang dikeluarkan oleh Mahkamah.

  Kedua, jika dilihat pada umur anak puan pada waktu ini adalah masing-masing berumur 4 tahun (anak perempuan) dan 2 tahun (anak lelaki), menurut undang-undang, ibu adalah orang yang paling berhak mendapat hak hadhanah inisehinggalah anak-anak tersebut mencapai umur mumayyiz meskipun anak-anak tersebut diberikan pada suami Puan pada awal penceraian. Berdasarkan petikan daripada kitab kifayah al-Akhyarjuz. 2 ms 161 yang menyatakan:

   

  وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بخضانته الى سبع سنين

   

  Maksudnya: Apabila berlakunya perpisahan di antara suami dan isteri dan mereka mempunyai anak hasil perkahwinan tersebut, maka ibu adalah orang yang berhak menjaga anak itu sehingga berumur 7 tahun.

  a)      Berkahwin dengan orang yang tidak mahram dengan anak-anaknya

  b)      Berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka

  c)      Menukar permaustatinan dengan tujuan menghalang bapa anak-anak tersebut menjalankan pengawasanya

  d)      Murtad

  e)      Menganiaya dan mengabaikan anak-anak

   

  Namun, puan haruslah mengetahui bahawa hak hadhanah boleh hilang apabila didapati orang itu termasuk dalam kategori gugur hak atau hilang kelayakan sebagai seorang hadhinah (penjaga) kepada anak-anak tersebut. Dan kesannya ialah hak hadhanah daripada ibu (puan) boleh berpindah kepada orang lain seperti (suami puan) dan sesiapa yang difikirkan layak menurut Undang-Undang Keluarga Islam seksyen 84 akta yang sama. Hal ini menurut seksyen 83 AUKIWP  1984: Hak sesorang perempuan terhadap hadhanah adalah hilang;-

  Berdasarkan fakta kes ini, puan telah pun berkahwin lain dan menyebabkan hak hadhanah puan terhadap anak-anak tersebut gugur. Hal ini dirujuk berdasarkan hadith Rasulullah SAW:

   

  انت احق بها ما لم تنكحى

   

  Maksudnya : Engkau berhak kepada hadhanah selama mana kamu tidak berkahwin lain.

  Meskipun Puan telah mendapat keredhan dan keizinan suami untuk menjaga anak-anak tersebut namun sedikit sebanyak kebajikan anak-anak tersebut mungkin akan terjejas. Dalam kitab al-Akhyar Juz. 2 ms 153 menyatakan:

   

  لأنها مشغولة بالزوج فيضرر الولد اثر لرضا الزوج

   

  Maksudnya: … isteri biasanya sibuk melayani suaminya dan sudah tentu menjejaskan kedudukan anak itu meskipun ada keredhaan suaminya untuk jaga sama tapi ianya tak beerti.

  Ayat ini berkaitan hukum syarak yang menetapkan bahawa hilang kelayakan isteri yang telah berkahwin lain walaupun dengan redha suaminya dalam menuntut hadhanah. Islam merupakan agama yang mementingkan seorang isteri itu memelihara hubungan dengan suaminya selama-lamanya. Juga, menolak kemudaratan terjadinya apa-apa perkara yang tidak diingini pada anak-anak yang bakal dijaga lebih-lebih lagi melibatkan anak perempuan yang bukan mahram dengan suami yang baru. Tambahan pula,  faktor lambakan kes-kes berkaitan bapa haruan, bapa yang menganiaya anak tiri sehingga trauma apabila isteri tiada di rumah dan bekerja yang kemudian tugas menjaga anak tersebut beralih kepada bapa tiri.

  Namun, masih wujud ruang dan peluang untuk puan mendapatkan hak hadhanah ini daripada bekas suami puan dengan dengan memohon ibu puan (nenek) sebagai hadhinah (penjaga) kepada anak-anak puan di mahkamah kerana menurut seksyen 81 AUKIWP 1984, susunan orang yang berhak dalam menjaga anak-anak selepas ibu adalah nenek dan puan haruslah membuktikan kepada mahkamah bahawa ibu puan sememangnya layak untuk menjaga kebajikan bagi anak-anak puan dan membuktikan bahawa bekas suami puan telah tidak menjalankan kebajikan anak-anak puan dengan baik.

  Dalam isu hadhanah ini, mahkamah akan melihat segala faktor secara menyeluruh, terutama kebajikan dan kemaslahatan anak, bukan melihat kepada kepentingan si ibu atau si bapa. Kebajikan anak adalah yang paling utama mengikut maqasid syariahbagi menjamin kehidupan masa depan yang lebih baik bagi anak itu. Contoh kes diihat pada kes Norhaiza lwn saat (1996) di mana mahkamah menolak tuntutan isteri yang telah berkahwin lain dalam tuntutan mengubah perintah mahkamah berkaitan hadhanah pada bekas suaminya.

   

  Artikel disiarkan untuk laman web Peguam Syarie Faiz Adnan Associates.

 • suami-nafsu-kuat

  ISTERI TERANIAYA: SUAMI NAFSU KUAT DAN SUKA MENGHABISKAN HARTA ISTERI

  Soalan: Saya Farah (bukan nama sebenar) merupakan suri rumahtangga sepenuh masa. Saya mempunyai 3 orang anak. Perkahwinan saya dan suami telah mencecah 5 tahun. Suami saya seorang yang sangat kuat nafsu syahwatnya – suami nafsu kuat. Sejak dari awal perkahwinan lagi suami saya tak kira pagi, petang atau malam beliau sering minta bersama sampai saya tak larat melayani dia. Telah beberapa kali saya cuba tolak pelawaan tapi suami paksa saya bersama. Akibat daripada kekerapan melakukan hubungan kelamin, saya telah mengalami pendarahan pada alat sulit dan kerap rasa sakit-sakit. Bila saya mengadu, suami tidak mengendahkan dan langsung tidak pernah bawa saya ke klinik untuk pemeriksaan. Saya hanya bergantung pada ubat tahan sakit saja. Dalam keadaan saya begitu pun, suami tetap dengan sikapnya. Saya betul-betul rasa tertekan dengan masalah ini. Hanya mengenangkan anak-anak sahaja saya masih bertahan dan bersabar sehingga sekarang. Saya pernah menyuarakan masalah ini padanya namun apa yang berlaku, suami saya marah dan tengking saya. Dia mengatakan saya wajib patuh sebab itu arahan daripadanya sebagai suami. Suami juga kadang-kadang sanggup tak pergi kerja kerana nakkan bersama. Dia juga sering bertukar kerja kerana masalah kehadiran dan komitmen.

  suami-nafsu-kuat-2Dari segi duit pula, tanggungan tidak sepenuhnya dari pendapatan suami sebab gaji suami kecil dan kadang-kadang tak ada gaji (dalam tempoh tak bekerja). Hampir kesemua tanggungan tersebut adalah dari saya sendiri. Sebelum saya berkahwin dengan suami, saya mempunyai pekerjaan tetap dengan gaji yang lumayan. Saya telah mempunyai kereta, rumah, duit simpanan dan barang-barang kemas. Namun, semua harta-harta tersebut dicagar oleh suami satu demi satu dan digunakan untuk tampung keperluan keluarga. Suami berjanji untuk tebusnya kembali tapi sekarang lain pula jadinya.  Bila saya bertanyakan tentang harta2 tersebut, suami mengamuk dan ugut saya nak bawa lari anak-anak jika saya sebut tentang hal ini lagi dan dia juga cakap yang dia tak akan tebus harta-harta itu sebab duit tak ada. Saya sekarang buat bisnes online. Alhamdulillah sedikit sebanyak ada juga pendapatan. Tapi sedihnya, kad bank saya suami pegang dan dia gunakan wang itu ikut suka hati tanpa minta izin daripada saya terlebih dahulu. Sejujurnya, saya sudah tidak tahan lagi meneruskan perkahwinan ini dan bercadang untuk bercerai. So, apa yang perlu saya lakukan? Apakah hak yang boleh saya tuntut selepas penceraian? Mohon nasihat.

   

  Jawapan: Terima kasih Puan atas soalan yang diajukan dan saya simpati atas apa yang berlaku atas diri Puan.

  Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut, harapnya penceraian ini adalah usaha terakhir yang Puan ambil untuk selesaikan konflik rumahtangga Puan dan suami.

  Baiklah, setelah meneliti satu-persatu permasalahan Puan, keadaan dan situasi Puan pada ketika ini adalah diharuskan bercerai mengikut Hukum Syarak berdasarkan 3 sebab berikut:

  1. Telah timbul kemudharatan pada diri Puan akibat dari sikap suami yang terus menerus memaksa Puan melakukan hubungan kelamin.
  2. Suami telah dengan sengaja cuai memperuntukkan nafkah zahir kepada Puan.
  3. Suami telah dengan sengaja melupuskan harta Puan.

  Bagi proses penceraian, memandangkan Puan dan suami masih tinggal sebumbung maka langkah awal yang sebaiknya dibuat ialah Puan berbincang tentang penceraian ini dengan suami terlebih dahulu. Jika suami bersetuju untuk menceraikan Puan, maka Puan boleh menfailkan permohonan cerai di bawah seksyen 47 Akta/Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Prosiding penceraian di bawah seksyen ini lebih mudah kerana ia tidak memerlukan kepada pembuktian atau perbicaraan jika pihak-pihak telah bersetuju untuk berpisah. Selain itu, segala aib pasangan juga tidak dibuka. Dari segi Hukum Syarak, tindakan ini sangat dituntut dalam Islam berdasarkan surah al-Baqarah ayat 229, Allah s.w.t berfirman:

   

  فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

  Maksud: “Setelah itu suami dapat menahannya dengan cara yang baik dan melepaskan dengan baik.”

   

  Manakala jika berlaku sebaliknya yakni keadaan di mana suami Puan tidak menerima atau tidak mahu hadir prosiding penceraian, maka Puan boleh menfailkan tuntutan fasakh di bawah seksyen 53 Akta/Enakmen yang sama. Ini kerana sebab-sebab penceraian Puan seperti yang disebutkan di atas juga ada diperuntukan di bawah seksyen 53.

  Dalam permohonan fasakh, Puan perlu nyatakan bersama alasan-alasan fasakh yang berkaitan seperti berikut:

  (1) suami telah lazim menyakiti dan menjadikan kehidupan Puan menderita disebabkan oleh kelakuan aniayanya,

  (2)  suami telah melupuskan harta Puan dan

  (3)  suami telah cuai mengadakan peruntukan bagi nafkah selama 3 bulan berturut-turut.

  Setiap alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohonan fasakh perlu dibuktikan wujud. Kegagalan Puan mengemukakan bukti atau saksi bagi menyokong alasan tersebut boleh menyebabkan tuntutan/permohonan fasakh Puan ditolak.

  Dalam kes fasakh, perkara yang paling penting ialah pembuktian. Saya bantu Puan dalam hal ini. Berdasarkan kepada alasan yang pertama, “suami telah lazim menyakiti dan ……” adalah merujuk kepada tindakan suami yang kerap memaksa Puan melakukan hubungan kelamin sehingga menyebabkan pendarahan pada alat sulit Puan. Hal keadaan ini dikuatkan lagi dengan kelakuan aniaya suami Puan yang langsung tidak mengendahkan kesakitan yang Puan alami dan berterusan memaksa Puan melakukan hubungan kelamin. Akibat daripada sikap suami, Puan mengalami pendarahan dan tekanan perasan. Bagi membuktikan perkara ini, Puan perlu sediakan laporan perubatan. Laporan perubatan disini merujuk kepada laporan doktor berkenaan dengan pendarahan pada alat sulit dan juga laporan pakar psikiatri yang mengesahkan bahawa Puan sememangnya mengalami tekanan perasaan.

  Seterusnya bagi alasan yang kedua, kecuaian suami memperuntukan nafkah adalah merujuk kepada situasi dimana suami tidak sepenuhnya menanggung keperluan keluarga malah sebaliknya telah menggunakan wang simpanan dan harta Puan untuk tujuan tersebut. Ini berlaku kerana suami tidak mempunyai gaji yang tetap ekoran dari masalah bertukar-tukar tempat kerja. Dalam perkara ini, Puan boleh mengemukakan saksi iaitu bekas majikan suami Puan bagi menerangkan tentang sikap dan komitmen suami sebagai pekerja. Selain itu, jiran juga boleh dibawa menjadi saksi sekiranya jiran tersebut kerap melihat kelibat suami di rumah dan mengetahui bahawa suami  tidak  bekerja. Pendek cerita, segala dokumen yang berkaitan yang Puan rasa ianya menyokong alasan tersebut boleh dikemukakan di Mahkamah.

  Bagi alasan yang terakhir iaitu suami telah dengan sengaja melupuskan harta Puan. Difahamkan bahawa suami dalam kes ini telah mungkir janji untuk menebus kembali harta-harta yang telah dicagar tambahan turut mengugut Puan untuk membawa lari anak sekiranya hal ini diungkit lagi. Baik, bagi masalah ini Puan perlu sediakan dokumen2 yang berkaitan dengan transaksi cagaran. Jika transaksi tersebut dibuat secara lisan, sebaiknya minta kerjasama orang yang menerima cagaran itu untuk beri keterangan di Mahkamah bagi mengesahkan kewujudan transaksi tersebut. Selain itu, dokumen harta dan rekod wang simpanan Puan juga perlu dikemukakan untuk menunjukkan harta-harta tersebut adalah kepunyaan Puan. Berhubung dengan isu bawa lari anak, saya cadangkan Puan mohon perintah injuksi dari Mahkamah Syariah. Ini penting untuk menghalang suami dari bawa lari anak dan sekiranya berlaku kejadian ini suami Puan boleh ditangkap dan dipenjarakan. Dalam masa yang sama, Puan juga dinasihatkan untuk memohon perintah interim hadhanah. Permohonan ini adalah bertujuan untuk mendapatkan hak jagaan sementara sepanjang tempoh prosiding berjalan.

  Berkenaan dengan hak-hak selepas penceraian, jika Puan becerai secara baik maka hak yang boleh dituntut ialah nafkah iddah, mutaah, harta sepencarian, hadhanah, dam nafkah anak. Dan sekiranya penceraian secara fasakh, semua hak-hak yang disebutkan Puan boleh tuntut kecuali nafkah iddah.

  Saya kira penerangan yang serba ringkas ini dapat memandu Puan untuk tindakan lanjut. Cuma, saya nasihatkan supaya Puan guna khidmat Peguam Syarie supaya kes ini dikendalikan mengikut prosiding undang-undang yang betul dan menepati Hukum Syarak. Sekiranya Puan ingin bertanya dengan lebih lanjut, Puan boleh hubungi kami di 012 667 6200 (Peguam Syarie Faiz Adnan) atau pejabat 03-2283 1400/03-2283 3400 atau datang terus ke firma kami di Bangsar Utama. Terima kasih.

  Share sekiranya artikel ini bermanfaat!

   

 • pengesahan-nikah-kahwin-dengan-bukan-warganegara

  PENGESAHAN NIKAH: KAHWIN DENGAN BUKAN WARGANEGARA – PART 2

  Ramai yang mengajukan soalan kepada pihak Peguam Syarie Faiz Adnan, melalui email, SMS, Facebook dan sebagainya berkaitan dengan masalah masing-masing dan antara yang banyak dikemukakan kepada kami ialah mengenai pengesahan nikah apabila berkahwin dengan bukan warganegara Malaysia. Ikuti soalan dan jawapan yang kami sediakan seperti di bawah. Semoga sedikit sebanyak dapat membantu anda yang memerlukan jawapan. Share kepada rakan-rakan anda sekiranya bermanfaat. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau pertanyaan atau ingin membuat temujanji dengan Peguam Syarie Faiz Adnan, anda boleh hubungi kami di ruangan hubungi kami, atau di Facebook.

   

  Soalan :

  Assalamualaikum w.b.t. Saya Ani dari Kl. Saya ingin bertanya dan mendapatkan pendapat Tuan tentang masalah yang saya hadapi. Saya ialah seorang warganegara Malaysia dan telah berkahwin dengan seorang lelaki yang bukan warganegara. Perkahwinan kami telah diwalikan oleh bapa kandung saya di rumah saya di Klang, Selangor dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Malangnya, kami tidak pernah mendaftarkan perkahwinan kami atas alasan suami saya gagal untuk dapatkan Surat Perakuan Bujang. 2 bulan berkahwin saya didapati mengandung dan setelah kandungan saya berusia 3 bulan kami berkahwin semula mengikut prosedur undang-undang di Malaysia. Perkahwinan ini dibuat atas nasihat kenalan suami saya setelah suami saya berjaya mendapatkan Surat Perakuan Bujang dari negaranya. Timbul isu apabila saya dan suami ingin daftarkan kelahiran anak kami di JPN tetapi ditolak kerana anak kami itu dikatakan telah lahir di luar pernikahan. Saya jadi keliru kerana pada pandangan saya perkahwinan saya dan suami adalah sah disisi Syarak tetapi hanya tidak didaftarkan sahaja. Apa yang perlu saya lakukan? Saya tidak mahu anak kami nanti dicerca dan diejek kelak. Saya amat mengharapkan bantuan Tuan untuk menyelesaikan kekusutan kami. Saya dahului dengan ucapan terima kasih.

   

  pengesahan-nikah-kahwin-dengan-bukan-warganegara-2

   

  Jawapan :

  Wa’alaikumussalam w.b.t

  Saya bahagikan permasalahan Puan ini kepada 4 isu untuk dijawab. Isu tersebut:

   

  • Keesahan pernikahan Puan daripada sudut Hukum Syarak;

  Sesuatu pernikahan sah apabila rukun dan syarat-syarat pernikahan itu dipenuhi. Sacara zahir, pernikahan pertama Puan boleh saya katakan sah kerana memenuhi 5 rukun nikah yang telah digariskan oleh Hukum Syarak iaitu pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Namun, penelitian terhadap syarat sah rukun pernikahan juga perlulah diteliti satu persatu. Seandainya syarat sah kepada rukun nikah itu dipenuhi dan tidak timbul sebarang keraguan, dapat saya nyatakan bahawa pernikahan Puan yang pertama itu adalah sah di sisi Hukum Syarak. Jika sebaliknya, pernikahan Puan yang pertama itu akan menjadi tidak sah di sisi Hukum Syarak dan pernikahan itu perlulah difarakkan. Oleh itu, bagi menentukan sah atau tidaknya pernikahan Puan yang pertama ini, saya cadangkan agar Puan membuat permohonan pengesahan nikah di Mahkamah Syariah yang berhampiran.

  • Kaedah untuk mendapatkan pengesahan nikah;

  Pengesahan pernikahan Puan yang pertama perlulah dibuat melalui permohonan di Mahkamah Syariah. Adalah dimaklumi kaedah permohonan pengesahan nikah adalah berbeza mengikut negeri bergantung kepada enakmen pentadbiran dan undang-undang keluarga islam negeri-negeri. Bagi mengesahkan nikah Puan, Puan boleh ke Mahkamah Rendah Syariah Klang.  Kaedah permohonanya adalah Puan perlu membuat permohonan dengan mengisi borang MS3 dan MS26 iaitu Afidavit Sokongan seperti yang telah diperuntukkan di bawah seksyen 13 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Puan juga perlu kemukakan segala dokumen yang diminta seperti kad pengenalan Puan, pasport suami dan mana-mana dokumen yang berkaitan. Setelah segala dokumen lengkap, Puan digalakkan kemukakan saksi di Mahkamah bagi kes pengesahan nikah tersebut. Saksi tersebut mestilah mereka yang terlibat pada majlis akad nikah Puan itu. Sekiranya terdapat gambar yang diambil, gambar tersebut juga boleh Puan kemukakan sebagai bukti. Jika pernikahan Puan diputuskan sah oleh Mahkamah, maka Puan hendaklah mendaftarkan pernikahan Puan itu di Pejabat Agama Islam Daerah di Bahagian Pendaftaran Nikah Cerai Rujuk di mana Puan bermastautin untuk mendapatkan sijil nikah dan seterusnya bawa bersama sijil nikah ke JPN untuk pendaftaran anak. Sekiranya pernikahan Puan diputuskan tidak sah, maka perkahwinan Puan dan suami akan difarakkan. Namun, anak tersebut bukanlah berstatus anak luar nikah, tetapi anak syubhah.

   

  • Kedudukan sijil nikah kedua; dan

  Bilamana mahkamah memutuskan bahawa perkahwinan Puan yang pertama adalah sah, saya cadangkan Puan mohon kepada Mahkamah untuk membatalkan sijil perkahwinan Puan yang kedua dengan membuat pindaan pada sijil nikah tesebut. Pindaan yang saya maksudkan di sini ialah Puan menggunakan sijil nikah Puan yang kedua itu namun masih menggunakan nombor daftar yang sama cumanya pindaan dilakukan kepada tarikh pernikahan yang terdapat pada sijil nikah Puan itu.

   

  • Konflik undang-undang.

  Konflik undang-undang yang dapat saya lihat dalam situasi Puan ini adalah apabila pendaftarkan kelahiran anak Puan tidak dapat dilakukan. Puan perlu maklum bahawa pernikahan yang sah disisi Syarak perlu didaftarkan agar sijil nikah dapat dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Daerah bagi membolehkan pendaftaran anak Puan dilakukan. Ini bertujuan bagi menjamin bahawa sesuatu pernikahan itu adalah memenuhi kehendak Hukum Syarak dan seterusnya memenuhi keperluan undang-undang.

  Setiap prosedur perlu dipenuhi bagi menjamin kredibiliti Undang-undang Syariah Malaysia serta memartabatkan sistem perundangan syariah sekaligus. Walaupun begitu, undang-undang tidaklah kejam dan menghukum. Hal ini kerana seperti yang telah diperuntukkan di bawah seksyen 12(2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, telah memperuntukkan bahawa :

  “ Walau apapun subseksyen (1) dan tanpa menjejaskan seksyen 40 (2), sesuatu perkahwinan yang telah diupacarakan berlawanan dengan mana-mana peruntukan Bahagian ini tetapi sebaliknya sah mengikut Hukum Syara’, boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini dengan perintah daripada Mahkamah”

  Dalam situasi Puan ini, Mahkamah perlu membuat pengesahan nikah Puan yang pertama bagi membolehkannya didaftarkan mengikut undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Oleh itu, saya mencadangkan kepada Puan untuk melantik mana-mana Peguam Syarie bagi membantu Puan dalam  membuat permohonan pengesahan nikah Puan kali pertama. Bantuan daripada Peguam Syarie dapat memudahkan dan melicinkan proses permohonan pengesahan pernikahan Puan di Mahkamah kelak.

  Wallahu a’lam.

   

  Oleh : Rafini binti Aman

  Dari: Faiz Adnan & Associates

 • kelayakan mutah

  Apakah itu Mut’ah? Layakkah saya untuk menerima Mut’ah?

  Soalan mengenai MUT’AH:

  PEGUAM SYARIE Faiz Adnan, setelah bercerai dengan suami, saya diberitahu bahawa saya boleh menuntut harta sepencarian, nafkah eddah, hak penjagaan anak serta nafkah anak, dan mut’ah daripada suami saya. Namun, saya kurang pasti apakah itu mut’ah? Adakah saya benar-benar layak untuk menerimanya walaupun saya adalah seorang yang berjaya dalam kerjaya saya dan mempunyai pendapatan sendiri? Sekiranya saya layak, adakah saya boleh menuntut seberapa banyak amaun yang saya mahu atau mahkamah akan menetapkan amaun tersebut?

  Jawapan:

              Merujuk kepada soalan Puan di atas, mut’ah adalah suatu bentuk bayaran yang menggambarkan penghargaan kepada bekas isteri yang telah berkhidmat untuk suami dan anak-anak sepanjang tempoh perkahwinan. Menurut pengertian yang diberikan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, mut’ah adalah suatu pemberian harta yang wajib keatas lelaki untuk membayar kepada isterinya yang diceraikan pada masa hidup, dengan talak, bergantung kepada beberapa syarat. Seksyen 2 Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 juga menyatakan bahawa mut’ah adalah bayaran saguhati yang diberi dari segi Hukum Syara’ kepada isteri yang diceraikan.

              Selepas Puan dan suami diisytiharkan telah bercerai, Puan haruslah memfailkan ke mahkamah bagi menuntut mut’ah dengan menyatakan jumlah yang dirasakan relevan. Seterusnya, Puan haruslah membuktikan kepada mahkamah bahawa bekas suami adalah seorang yang mampu untuk membayar sejumlah bayaran mut’ah yang dituntut tersebut.

              Mut’ah disyariatkan atas lelaki kepada wanita yang telah diceraikan untuk menjadi bekalan bagi meringankan beban mereka yang disebabkan oleh perpisahan dan memulakan kehidupan baru tanpa suami. Selain itu, mut’ah menjadi suatu tuntutan selepas penceraian bagi mengambil hati bekas isteri di samping dapat mengubati perasaan sakit hati dan rasa benci yang berpunca daripada penceraian yang berlaku. Ia juga bagi menutup perasaan sedih, dan malu apabila menerima sangkaan buruk daripada masyarakat terhadap penceraian tersebut.

              Pengarang kitab I’anah at-Talibin, pada Juz 3, m/s 356 juga ada menyatakan bahawa ‘wajib ke atas suami membayar mut’ah kepada isteri yang sudah disentuh (dipersetubuhi) walaupun ianya (isteri itu) seorang hamba, dengan sebab berlakunya penceraian yang bukan kerana kematian salah seorang daripada kedua-dua mereka’.

              Maka jelaslah, seorang lelaki wajib melaksanakan bayaran kepada isteri yang diceraikan, bergantung kepada beberapa syarat.

              Seksyen 56 Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 menyatakan bahawa perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut boleh menuntut mut’ah dan mahkamah boleh memerintahkan suami untuk membayar sejumlah wang yang patut & wajar mengikut hukum syarak. Tafsiran frasa tanpa sebab yang patut telah diperincikan lagi dalam kes Sapiee bin Muda lwn Adnan Hawa bt Mohamad telah merujuk kepada Kitab Mughni Muhtaj yang telah menggariskan syarat kelayakan seorang isteri bagi menuntut mut’ah, antaranya ialah:

  • Penceraian dengan kematian suami / isteri – suami tidak diwajibkan untuk membayar mut’ah
  • Penceraian berpunca daripada suami yang mewajibkan seorang suami untuk membayar mut’ah.
  • Talaq
  • Li’an
  • Suami murtad
  • Fasakh nikah disebabkan aib suami sebelum akad nikah
  • Penceraian berpunca daripada isteri semata-mata – tidak diwajibkan ke atas suami untuk membayar mut’ah:
  • Isteri murtad
  • Isteri memeluk Islam
  • Fasakh nikah kerana aib isteri
  • Isteri memfasakhkan nikah kerana suami papa
  • Isteri memfasakhkan nikah kerana suami mati pucuk

              Puan dan bekas suami seharusnya bersetuju akan suatu amaun bagi bayaran mut’ah. Namun sekiranya gagal mencapai satu persetujuan, Hakim akan menentukan amaun tersebut dan keputusan hakim haruslah dihormati.

              Menurut Kitab Ianah Al Talibin, Juz 3 yang dipetik dalam penghakiman kes Tukimah Ahmad lwn Jamaluddin Ibrahim, berdasarkan ayat 236 daripada Surah Al-Baqarah, penulis kitab tersebut telah menyatakan bahawa kadar penentuan mut’ah mestilah dengan mengambil kira apa yang sesuai dengan keadaan kedua-dua pihak pada masa penceraian.

              Oleh yang demikian, mahkamah dalam mempertimbangkan kadar mut’ah akan melihat kepada faktor-faktor seperti di bawah:-

  • Kemampuan suami
  • Tempoh perkahwinan
  • Taraf hidup pasangan semasa perkahwinan
  • Status pendidikan dan pekerjaan isteri
  • Isteri tidak pernah diisytiharkan nusyuz
  • Menjaga kebajikan rumahtangga dengan baik.
  • Usia pihak-pihak
  • Lain-lain bentuk pengorbanan

        Maka, Puan boleh memfailkan tuntutan mut’ah ke mahkamah tinggi dan menyatakan jumlah yang relevan untuk dituntut. Selepas itu, Puan hendaklah membuktikan bahawa bekas suami adalah seorang yang berkemampuan untuk membayar jumlah yang dituntut tersebut, dengan mengemukakan slip gaji bekas suami, geran tanah, atau apa-apa dokumen atau bukti yang menunjukkan harta-harta beliau. Sekiranya Puan dan bekas suami boleh mencapai persetujuan bersama untuk suatu amaun mut’ah, maka tidak perlu untuk kes mut’ah ini difailkan di mahkamah. Jika sebaliknya berlaku dimana terdapat pertelingkahan tentang mut’ah, kes ini perlulah dibawa ke mahkamah bagi hakim untuk menentukannya. Mempunyai pendapatan dan kerjaya sendiri tidak menghalang Puan untuk menuntut mut’ah kerana ianya adalah hak seorang perempuan apabila diceraikan.

  Untuk sebarang pertanyaan, atau sekiranya anda ingin menetapkan temujanji dengan Peguam Syarie Faiz Adnan, anda boleh menghubungi kami menerusi telefon/email.

 • tempoh-proses-menuntut-fasakh

  Berapa Lamakah Tempoh Dan Masa Diperlukan Bagi Proses Menuntut Fasakh?

  1. Proses penyediaan dan pemfailan pliding sehingga tarikh sebutan (1 bulan)
  2. Proses sebutan untuk menyempurnakan pliding dan pengurusan kes (2 hingga 4 bulan)
  3. Perbicaraan penuh diantara 8 bulan sehingga 12 bulan
  4. Penyediaan hujjah bertulis sehingga keputusan (3 bulan)

  Ramai yang bertanya/mengajukan soalan berkaitan tajuk di atas kepada pihak PEGUAM SYARIE Faiz Adnan Associates sama ada melalui telefon, SMS, whatsapp, termasuk juga ruangan hubungi kami. Di sini kami ingin berkongsi dengan anda soalan yang ditanya oleh Puan Ros (bukan nama sebenar) mengenai tempoh masa bagi proses menuntut fasakh dan berapa jumlah kos perkhidmatan bagi kes terbabit berserta jawapan dari pihak kami. Semoga penjelasan ini sedikit sebanyak membantu anda membuat penilaian dan penelitian tentang langkah penyelesaian yang perlu anda ambil dalam menangani masalah anda.

  Soalan:

  Saya ingin tahu berapakah jumlah wang yg dikenakan bagi perkhidmatan tuan bagi sya menuntut cerai dari suami saya? Selalunya berapa lamakah proses penceraian menuntut fasakh ini? Terima kasih.

  Jawapan:

  Puan Ros, terima kasih kerana menghubungi pihak saya. Saya Faiz Adnan Peguam Syarie.
  Bagi menjawab 2 persoalan yang diajukan, suka saya terangkan soalan ke-2 terlebih dahulu.
  Puan bertanya berapa lamakah kes fasakh mengambil masa sehingga kes selesai. Saya ambil contoh kebiasaannya kes saya bawa di Kuala Lumpur dan di Selangor. Pertama sekiranya ke semua dokumen dan fakta telah lengkap, dari situ kami akan ambil masa 7 hari bekerja untuk memfailkannya di mahkamah.

  Pada hari penfailan, selepas semua pliding dan dokumen diperlukan di terima barulah ianya diproses dan hari yang sama juga tarikh sebutan kali pertama akan diberikan. Biasanya dalam tempoh 21 hari daripada tarikh pemfailan, sebutan pertama akan dibuat. Dalam pada itu penyampaian saman akan dilakukan oleh pihak peguam syarie. Semasa sebutan kali pertama, peguam syarie akan perkenalkan kes dan menjelaskan tentang status penyampaian saman berjaya atau sebaliknya.

  Sekiranya saman sempurna disampaikan dan defendan hadir, maka peguam syarie akan mohon mahkamah berikan masa 2 minggu sehingga sebulan untuk defendan failkan pembelaan dan biasanya 2 minggu lagi untuk pihak peguam syarie untuk memfailkan jawapan kepada pembelaan. Ini bererti tempoh yang diberikan untuk melengkapkan suratcara2 guaman akan mengambil masa 1 bulan setengah sehingga 2 bulan. Kemudian mahkamah akan memberikan tarikh sebutan kedua untuk mempastikan pliding lengkap.

  Dalam keadaan biasa sekiranya defendan melantik peguam selepas sebutan pertama kes, peguam defendan akan memerlukan masa yang lebih panjang untuk menjawab tuntutan puan.

  Selanjutnya jika semua suratcara lengkap maka hakim akan samada terus memberikan tarikh perbicaraan atau beliau akan mengarahkan suatu pengurusan kes dibuat. Jika pilihan ke2 dibuat, maka sebulan atau 2 bulan lagi masa diperlukan oleh peguam syarie untuk menyediakan draf dan disemak serta untuk dipersetujui oleh kesemua pihak terbabit di dalam kes itu.

  Perbicaraan di Selangor lebih singkat berbanding di Wilayah Persekutuan . Ini kerana di Selangor hakim secara praktisnya akan mengarahkan perbicaraan dibuat secara afidavit keterangan. Maka kesemua pihak baik plaintif dan saksi2nya, defendan mahupun saksi2nya menyediakan afidavit keterangan untuk membolehkan hakim mudah memahami perjalanan perbicaraan dalam masa yang singkat.

  Berbanding di Wilayah Persekutuan, hakim bicara lebih senang untuk membicarakan kes melalui keterangan lisan sahaja. Maka itu perbicaraan mungkin menjadi panjang jika tidak dikawal oleh hakim bicara dengan baik.

  Peguam syarie juga diberi peluang untuk menyoal balas pihak defendan dan saksi2nya begitu juga sebaliknya peguam defendan juga berhak atas kapasiti yang sama juga.

  Jangkaan kebiasaannya untuk perbicaraan penuh di Selangor akan memerlukan masa 8 bulan sehingga setahun.

  Berbanding perbicaraan penuh di wilayah persekutuan mungkin lebih dari itu atas alasan perbicaraan lisan.

  Setelah selesai perbicaraan maka kedua2 peguam syarie akan memfailkan hujjah masing2 dan tempoh 2 bulan. Bulan selanjutnya barulah keputusan dibacakan oleh hakim bicara.

  Kesimpulannya berdasarkan penjelasan yang agak detail di atas kita boleh rumuskan jika perbicaraan penuh dengan kehadiran defendan dan peguam syarienya maka kita boleh anggarkan seperti berikut:

  1. Proses penyediaan dan pemfailan pliding sehingga tarikh sebutan (1 bulan)
  2. Proses sebutan untuk menyempurnakan pliding dan pengurusan kes (2 hingga 4 bulan)
  3. Perbicaraan penuh diantara 8 bulan sehingga 12 bulan
  4. Penyediaan hujjah bertulis sehingga keputusan (3 bulan)

  Saya harap puan memahami situasi yang saya berikan tadi. Tidaklah bererti ia adalah suatu yang tepat dan tetap malah jika situasinya berbeza seperti suami enggan hadir maka perjalanan kes puan akan jauh lebih cepat dan pantas. Saya hanya nyatakan berdasarkan kebiasaan yang berlaku bagi kes faskh di mahkamah.

  Persoalan awal puan iaitu berapakah kos bagi menguruskan kes fasakh ini. Jawapannya ia akan bergantung kepada beberapa faktor:

  Pertama fee bergantung kepada tahap kesusahan membawa kes ini di mahkamah. Misalnya kalau bukti tak lengkap atau tidak meyakinkan atau saksi tidak mencukupi atau saksi lemah, maka fee guaman lebih tinggi.

  Kedua fee juga bergantung kepada sejauhmanakah kemahiran peguam syarie yang membawa kes puan. Biasanya jika peguam syarie itu punyai pengalaman lebih 15 tahun maka feenya lebih mahal daripada peguam syarie yang masih baru. Pengalaman akan memahirkan seseorang peguam.

  Ketiga lokasi mahkamah. Lebih jauh mahkamah dengan pejabat peguam syarie maka bertambah lagi kos peguam tersebut.

  Jadi berdasarkan faktor di atas saya harap puan dapat gambaran jelas tentang kes fasakh dan tempoh masa yang diperlukan serta fee guaman seseorang peguam syarie.

  Sila hubungi saya Faiz Adnan di talian 012-6676 200 untuk mengetahui lebih lanjut tentang kes puan.

  Sekian wassalam.
  Peguam Syarie Faiz Adnan
  23 April 2016
  Untuk sebarang pertanyaan, atau sekiranya anda ingin menghubungi Peguam Syarie Faiz Adnan atau ingin membuat temujanji, anda boleh menghubungi kami melalui email, Facebook atau terus menghubungi no telefon pejabat kami.

 • peguam-syarie-saman-mahkamah-syariah

  SAMAN PENGHUTANG PENGHAKIMAN, SATU PERMOHONAN YANG DAPAT MEMBANTU PIHAK TERANIAYA?

  SAMAN DIANIAYA – Luluh perasaan Rozy (bukan nama sebenar) apabila bekas suaminya, Rahim (bukan nama sebenar) tidak mematuhi perintah Mahkamah untuk menyediakan nafkah iddah kepadanya berjumlah RM300.00 sebulan dan nafkah anak berjumlah RM1000.00 kepada 4 orang anaknya. Perintah Mahkamah yang diterima olehnya 5 tahun lepas hanya dipandang sepi tanpa perasaan. Telah banyak usaha yang telah dilakukan untuk meminta nafkah dengan Rahim sepanjang tempoh 5 tahun tersebut namun Rahim seolah-olah cuba mengelakkan diri daripada menjalankan tanggungjawabnya sebagaimana diperintahkan dengan alasan bahawa beliau telah bankrap dan tiada liabiliti untuk dikenakan tindakan daripada Mahkamah.

  Rozy yang hanya berkerja sebagai kerani disebuah syarikat swasta menanggung beban dalam menampung keempat-empat anaknya yang masih berada dibangku persekolahan. Rozy menjadi buntu dan tidak tahu hendak berbuat apa. Ramai rakan-rakan telah menasihati Rozy untuk membawa perkara tersebut di Mahkamah. Sewaktu berada di Mahkamah, Rozy terjumpa dengan seorang Peguam Syarie lalu meminta nasihat daripada Peguam tersebut berkenaan dengan masalah beliau.

  Berdasarkan penerangan Peguam Syarie tersebut, Rozy mempunyai hak untuk memulakan satu permohonan iaitu Saman Penghutang Penghakiman (SPP) terhadap bekas suaminya, Rahim meskipun beliau bankrap kerana isu bankrap tersebut tidak ada kaitan dengan permohonan SSP tersebut kerana peruntukan seksyen 38(1)(a) Akta Kebankrapan 1967 adalah terpakai di dalam kes kebankrapan di Mahkamah Sivil sahaja. Malah, Peguam Syarie tersebut menjelaskan juga bahawa bahawa Mahkamah Syariah tidak terikat dengan Akta Kebankrapan 1967 yang menghalang Pemiutang Penghakiman untuk meneruskan tuntutan ke atas Penghutang Penghakiman lebih-lebih lagi Bidangkuasa Mahkamah Syariah ini lebih kepada hal-hal matriomonal, dan bagi masalah yang dihadapi Rozy ini ini adalah isu berkaitan nafkah iddah beliau dan nafkah anak-anak tersebut.

  Maka, berdasarkan penerangan Peguam Syarie tersebut Rozy mempunyai hak untuk memfailkan Saman Penghutang Penghakiman (SPP) yang dimulakan dengan Notis Permohonan.

  Selanjutnya, Peguam Syarie tersebut menjelaskan bagaimana prosiding bagi permohonan Saman Penghutang Penghakiman (SPP) tersebut yang mana ianya boleh dipohon apabila telah ada satu perintah mengenai apa-apa perkara yang melibatkan wang seperti nafkah diri, nafkah anak, nafkah ‘iddah, mutaah dan sebagainya, di mana satu pihak (penghutang penghakiman telah gagal membayarnya.)

  Melalui penerangan Peguam Syarie tersebut, Rozy juga faham bahawa beliau sebagai pemiutang penghakiman hendaklah membuat permohonan bagi meminta kehadiran Penghutang Penghakiman (creditor) hadir ke Mahkamah setelah adanya satu perintah Mahkamah.

  Setelah permohonan difailkan ke Mahkamah, Mahkamah yang menerima permohonan tersebut hendaklah mengeluarkan suatu Saman Penghutang Penghakiman dan Saman tersebut hendaklah disampaikan sebelum tujuh hari sebelum kes tersebut didengar.

  Kemudiannya, pada hari sebutan nanti, Mahkamah boleh memeriksa Penghutang Penghakiman dari segi kemampuannya membayar atau apa-apa cara bagi penyelesaian hutang penghakiman tersebut dan mendengar keterangan saksi-saksi lain jika ada dengan iqrar.

  Sekiranya Mahkamah berpuashati, Mahkamah boleh memerintahkan penghutang penghakiman terus membayar hutang penghakiman itu sama ada secara sekaligus dengan serta merta, atau dengan tempoh yang ditetapkan oleh Mahkamah, atau dengan membayar secara ansuran dalam satu tempoh yang ditetapkan oleh Mahkamah.

  Tapi bagaimana pula, sekiranya Penghutang Penghakiman tersebut enggan hadir? Persoalan Rozy kepada Peguam Syarie tersebut.

  Peguam Syarie tersebut menjelaskan bahawa sekiranya Penghutang Penghakiman tidak hadir atau enggan hadir walaupun telah berulang kali Mahkamah panggil, maka Mahkamah boleh mengeluarkan waran tangkap dan mengarahkan Penghutang Penghakiman hadir ke hadapan Mahkamah untuk diperiksa dan Mahkamah boleh mengeluarkan Perintah seperti yang disebut tadi setelah pemeriksaan dibuat terhadap Penghutang Penghakiman.

  Bagaimana pula, sekiranya Perintah telah dikeluarkan namun Penghutang Penghakiman masih gagal untuk membuat pembayaran? Kerisauan Rozy terserlah apabila menanyakan soalan tersebut terhadap Peguam Syarie tersebut memandangkan perangai Rahim yang cukup Rozy kenali.

  Peguam Syarie tersebut dengan tenang menerangkan bahawa sekirang Penghutang Penghakiman masih gagal membayar seperti yang diperintahkan, Pemiutang Penghakiman hendaklah meminta Penghutang Penghakiman untuk hadir sekali lagi ke Mahkamah melalui satu notis penghakiman bagi menunjukkan sebab mengapa dia tidak patut dikomitkan ke penjara kerana keingkaran terhadap perintah yang dikeluarkan tersebut. Permohonan untuk mendapat notis penghakiman hendaklah difailkan di Mahkamah dan Mahkamah yang menerima permohonan tersebut hendaklah mengeluarkan suatu notis penghakiman dan diserahkan kepada Penghutang Penghakiman sebelum tujuh hari daripada tarikh yang ditetapkan bagi pendengaran kes tersebut.

  Oleh itu, pada tarikh kes tersebut didengar, Mahkamah hendaklah meminta Penghutang Penghakiman memberikan alasan bagi menjawab tunjuk sebab mengapa beliau tidak boleh dikomitkan ke penjara kerana gagal mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan iaitu Perintah Saman Penghutang Penghakiman.

  Jika Mahkamah tidak berpuashati dengan alasan Penghutang Penghakiman tersebut, Mahkamah boleh memerintahkan Penghutang Penghakiman tersebut dikomitkan ke penjara bagi tempoh tidak melebihi tiga puluh (30) hari jika Mahkamah memikirkannya adil untuk memberi pengajaran seseorang untuk lebih bertanggungjawab serta mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah.

  Setelah mendengar penjelasan yang panjang lebar daripada Peguam Syarie tersebut, barulah Rozy sedar bahawa dia masih mempunyai hak untuk menuntut di Mahkamah berdasarkan Perintah yang telah dikeluarkan tersebut.

  Akhir sekali, Peguam Syarie tersebut menyatakan bahawa tiada halangan untuk Rozy memfailkan kes tersebut sendiri namun untuk memudahkan dan melancarkan perjalanan prosiding kes tersebut, lebih sesuai untuk melantik pihak yang lebih arif tentang prosidng dan tatacara di Mahkamah untuk membantu beliau di dalam kesnya. Namun disebabkan kesuntukkan waktu, Rozy hanya sempat mendapatkan nombor telefon peguam syarie tersebut untuk perbincangan yang seterusnya.

  Artikel dikeluarkan oleh Faiz Adnan & Associates.

  Untuk sebarang pertanyaan, atau sekiranya anda ingin menghubungi Peguam Syarie Faiz Adnan atau ingin membuat temujanji, anda boleh menghubungi kami melalui email, Facebook atau terus menghubungi no telefon pejabat kami.

 • pengesahan-nikah

  PENGESAHAN NIKAH – PART 1

  SOALAN:

  PENGESAHAN NIKAH – Bahawa saya dan isteri telah pergi ke Thailand melalui Bukit Kayu Hitam dan telah bernikah di Narathiwat pada tahun2014. Namun, sehingga kini kami masih belum membuat apa-apa pengesahan nikah di Mahkamah Syariah. Oleh kerana isteri saya telah mengandung pada awal tahun ini, saya khuatir jika saya tidak mengesahkan pernikahan saya dan ianya akan memberi risiko pada anak saya yang bakal dilahirkan tidak lama lagi. Oleh itu, saya memerlukan nasihat dari pihak Tuan bagi menyelesaikan masalah saya ini secepat mungkin.

  (Aizat dari Subang Jaya)

   

  JAWAPAN: 

  Terima Kasih En.Aizat atas pertanyaan yang diajukan.

  Saya akan membahagikan penerangan bagi kes pengesahan nikah ini kepada 2 bahagian:

   

  1. Hukum Syara’: Rukun & Syarat Nikah

   

  Pertama sekali, perkara yang paling asas adalah mengenalpasti samaada sesuatu perkahwinan itu sah dan memenuhi rukun-rukun nikah yang telah ditetapkan poleh Syara’:

  Saya merujuk kepada apa yang dinyatakan di dalam Kitab Hasyiyah al-Bujairimi Syarah Minhaj at Thullab telah menyatakan:

  “ Fasal dalam membicarakan rukun-rukun nikah dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Adapun rukun-rukun nikah itu ialah lima iaitu:

  1. Pengantin Lelaki
  2. Perngantin Perempuan
  • Wali
  1. Dua orang saksi
  2. Sighah/ lafaz ijab qabul”

  Setelah diteliti satu persatu bermula dengan pengantin lelaki dan pengantin perempuan, kedua-dua nya haruslah Islam, baligh, berakal, mukallaf serta tidak mempunyai hubungan darah atau persaudaraan.

  Diantara perkara yang menghalang dari kesahan suatu pernikahan atau pengesahan nikah adalah berbeza bagi pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Perkara yang menghalang bagi pengantin perempuan adalah bukan terdiri dari perempuan yang haram dinikahi seperti mepunyai hubungan nasab dengan suami, bukan isteri orang dan tidak berada dalam ‘iddah. Begitu juga dengan pengantin lelaki, hendaklah terdiri dari lelaki yang halal dinikahi seperti tertentu dan tidak beristeri lebih dari 4 orang.

  Seterusnya rukun yang ketiga iaitu berwalikan Wali Hakim yang kebiasaanya juga merupakan jurunikah bagi pernikahan di Majlis Agama di Thailand. Disini perlu dipastikan bahawa semasa pernikahan tersebut, wali Nasab bagi pengantin perempuan berada lebih dari 2 marhalah (60 batu) dari tempat pernikahan tersebut dan sebelum upacara bermula, pengantin perempuan telah memberi persetujuan mewakil walikan serta memberi mandat kepada jurunikah untuk dinikahkan dan penerimaan perwakilan oleh jurunikah tersebut.

  Keempat pula, saksi didalam upacara pernikahan adalah 2 orang saksi yang sihat tubuh badan serta tidak buta juga tidak pekak yang mana beragama Islam dan melengkapi syarat-syarat sebagai seorang saksi.

  Kelima adalah wujudnya sighah atau lafaz ijab dan qabul sewaktu pernikahan tersebut iaitu lafaz ijab dari jurunikah dan lafaz qabul dari pengantin lelaki.

  Ini bertetapan dengan peruntukan di dalam seksyen 12 dan 12(2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor), seksyen 12 tersebut memperuntukkan bahawa:

  “ Sesuatu perkahwinan itu adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syara’ untuk menjadikannya sah” 

  Seksyen 12(2) memperuntukkan bahawa:

  “ Walau apapun subseksyen (1) dan tanpa menjejaskan seksyen 40 (2), sesuatu perkahwinan yang telah diupacarakan berlawanan dengan mana-mana peruntukan Bahagian ini tetapi sebaliknya sah mengikut Hukum Syara’, boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini dengan perintah daripada Mahkamah”

   

  1. Pembuktian wujudnya pernikahan : Keterangan Dokumentar

  Dalam mempertimbangkan kes ini, Mahkamah akan mengambil kira beberapa perkara penting di dalam permohonan En.Aizat bagi membuktikan tahap pembuktian yang sewajarnya dicapai oleh Pengantin lelaki dan Pengantin perempuan bagi mensabitkan dan meluluskan pengesahan nikah ini berdasarkan dokumen-dokumen sepertimana berikut:

  1. Sesalinan kad pengenalan
  2. Sesalinan catatan keteragan nikah wilayah Narathiwat
  3. Sesalinan bukti passport masuk dan keluar
  4. Sesalinan surat perngesahan perkahwinan dari Majlis Agama Narathiwat
  5. Sesalinan surat pengesahan perkahwinan dari Konsulat Jeneral Malaysia

  Kebiasaanya bagi kes pengesahan nikah, dokumen-dokumen diatas amatlah penting bagi membuktikan kewujudan pernikahan tersebut sehingga mencapai tahap pembuktian yang mana tiada keraguan terhadap pernikahan ini memandangkan dokumen-dokumen tersebut mengandungi maklumat lelaki dan perempuan yang berkahwin, wali, tarikh pernikahan dan juga alamat tempat tinggal kedua-duanya. Dokumen-dokumen ini adalah sah dan mendapat pengesahan daripada badan/institusi yang diiktiraf Malaysia.

  Oleh itu, secara keseluruhannya di dalam kes pengesahan nikah ini, haruslah  diteliti berdasarkan rukun-rukun nikah diatas menurut hukum syara’, keterangan pengantin lelaki dan perempuan bermula dari perjalanan ke Thailand kemudian berkenaan urusan pernikahan di Majlis Agama Narathiwat dan seterusnya pendaftaran di Majlis Agama Narathiwat yang mengendalikan pernikahan tersebut sehinggalah pengesahan di Konsulat Jeneral Malaysia disana. Selepas kesemuanya lengkap dan jelas berdasarkan keterangan dan juga dokumen-dokumen yang disebut di atas, barulah pengesahan nikah ini boleh disahkan di Mahkamah Syariah seterusnya mendapatkan sijil Nikah di Pejabat Agama.

  Oleh yang demikian itu, sy NASIHATKAN En.Aizat melantik Peguam Syarie supaya kes pengesahan nikah ini boleh difailkan dengan teratur serta memenuhi kriteria Undang-undang dan Hukum Syarak.

  Sekian Wassalam.

   

  (Faiz Adnan & Associates)

  Untuk sebarang pertanyaan, atau sekiranya anda ingin menetapkan temujanji dengan Peguam Syarie Faiz Adnan, anda boleh menghubungi kami menerusi telefon/email.

 • fasakh-peguam-syarie-faizadnan

  FASAKH DAN PEMBUKTIAN DI MAHKAMAH SYARIAH

  Client (Puan Ana): Hello Assalamualaikum, ini pejabat peguam ke?

  Peguam: Waalaikumsalam, ya Puan. Betul ni pejabat peguam. Kenapa ya Puan, ada apa-apa yang boleh saya bantu?

  Client (Puan Ana) : Ok macam ni, saya Ana daripada Melaka, saya ingin bertanyakan beberapa soalan berkaitan permasalah rumahtangga dan saya perlukan penjelasan.

  Peguam: Boleh, In Sha Allah saya akan cuba membantu Puan.

  Client (Puan Ana) : Macam ni ye Puan, saya dan suami baru je mendirikan rumahtangga 10 bulan dan perkenalan kami hanya 3 bulan sebelum saya buat keputusan untuk kahwin dengan suami saya ni. Tapi lepas dua sehingga tiga bulan kahwin, suami saya berubah tak macam yang saya kenal sebelum ni.
  Suami saya berhenti kerja lepas 2 bulan kami kahwin dan sehingga kini xde kerja. Saya yang tanggung die. Saya ada suruh dia cari kerja tapi bila saya buka mulut je tentang kerja die melenting dan naik angin.

  Pada mulanya saya masih bertahan sampai satu tahap ni die marahkan saya sebab nasihatkan die suruh berubah die tengking dan marah saya sampai ke tahap memukul tubuh badan saya. Bukan sekali dua die pukul saya Puan, tapi dah banyak kali dan dalam tempoh saya tengah mengandung pun die pukul saya dan penah jugak satu masa tu die kurung saya dalam bilik air sebab marahkan saya keluar atas urusan kerja.

  Saya ni bukan saja sering dipukul tapi sering juga dianiaya mental sebab suami saya asyik minta duit daripada saya bagi tujuan die tukar aksesori kereta dan itulah hobinya. Dahla mintak duit daripada saya, nafkah diri saya pulak xpenah nak bagi dari awal kawin sampai lah sekarang.
  Saya juga sebelum ini pernah minta untuk suami saya lepaskan saya dengan cara baik tapi dia bersumpah depan saya dan cakap yang dia tidak akan sekali-kali mahu lepaskan saya. Saya buntu apa yang patut saya buat tapi saya tak dapat bertahan lagi hidup macam ni. Saya pernah juga terbaca perempuan (isteri) boleh memohon kepada Mahkamah bagi membubarkan perkahwinannya melalui cerai Fasakh. Betul ke Puan? Dan boleh bagi pencerahan kepada saya berkaitan isu yang saya bangkitkan di sini dan saya ingin tahu apakah hak-hak saya untuk memohon Fasakh di Mahkamah?

  Peguam: Benar Puan, perceraian melalui Fasakh adalah salah satu jalan yang Puan boleh mohon di Mahkamah selain perceraian secara khuluk (tebus talak) atau takliq yang merupakan hak isteri untuk memohon sekiranya berlaku keadaan-keadaan tertentu. Saya jelaskan di sini kepada Puan apakah yang dimaksudkan dengan perceraian melalui Fasakh ini. Fasakh ialah “melepaskan ikatan perkahwinan antara suami dan isteri setelah diminta cerai oleh isteri melalui hakim. Fasakh hanya boleh diputuskan oleh pihak yang berkuasa sahaja seperti hakim dan kadi apabila terdapat sebab-sebab tertentu”.

  Saya bantu Puan rujuk seksyen 53 (1) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002, terdapat beberapa sebab yang membolehkan seseorang itu membuat permohonan Fasakh. Oleh yang demikian itu, perceraian dengan cara ini perlu melalui saluran ke Mahkamah dan adalah lebih baik sekiranya kes seperti Puan ini menggunakan khidmat peguam bagi memudahkan cara perlaksanaannya.

  Di sini saya jelaskan terdapat syarat-syarat/sebab-sebab permohonan Fasakh ini difailkan ada diantaranya ialah:

  • Tempat di mana suami berada tidak diketahui selama lebih daripada satu tahun;
  • Suami tidak mengadakan peruntukan bagi nafkah selama tiga (3) bulan;
  • Suami dihukum penjara selama tiga tahun atau lebih;
  • Suami tidak menunaikan kewajipan perkahwinannya (nafkah batin) tanpa sebab yang munasabah selama tempoh satu tahun;

   dan ada beberapa alasan yang lain.

   Selain itu, jika suami dalam masa perkahwinan itu telah menganiayai isteri seperti:

  • Suami lazim menyakiti isteri atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan kelakuan aniaya tersebut;
  • Suami berkawan dengan perempuan-perempuan atau lelaki jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan hukum syarak;
  • Suami telah cuba memaksa isteri hidup secara lucah;

   dan beberapa alasan lain yang akan kita bincangkan kemudian ya Puan.

  Bagaimanapun permohonan Fasakh tertakluk oleh Mahkamah dan Mahkamah berhak menolak sekiranya mendapati bahawa kesahihan alasan tersebut tidak terbukti. Ini bererti segala pembuktian di dalam kes Fasakh diberatkan kepada pihak yang menuntut dan di dalam situasi Puan ini, Puan lah yang patut dan mesti membuktikan secara menyeluruh samada secara dokumentar atau saksi yang kompeten dan mencukupi bahawa fakta kes telah mencapai tahap meyakinkan hakim bicara sebelum diluluskan permohonan fasakh itu.

  Berbalik kepada kes Puan ini, Puan katakan bahawa suami sering menganiaya Puan. Bahawa alasan penganiayaan Puan ini Mahkamah akan kenalpasti penganiayaan yang bagaimana Puan maksudkan. Adakah melalui pukul? Kalau pukul, pukul di bahagian mana? Sejauhmana pukulan tersebut mendatangkan kecederaan pada diri Puan? Sejauhmana pula kekerapan suami memukul Puan? Ada saksi tak? ATAU apa bukti yang Puan kata suami pukul Puan itu sudah cukup meyakinkan Mahkamah? Dalam situasi ini bukti dokumentar seperti laporan polis dan laporan perubatan sangat penting untuk ditenderkan di Mahkamah bagi membuktikan bahawa Puan telah dianiaya dari segi fizikal itu. Itu kalau penganiayaan fizikal ya Puan.

  Sama juga dengan penganiayaan mental di mana Puan perlu buktikan kepada Mahkamah sejauhmana penaniayaan tu memberi kesan kepada mental Puan.

  Kesimpulannya Puan, setiap dokumen Puan itu hendaklah dibuktikan di Mahkamah; seperti

  • Isu pukul – apa dokumennya dan saksi
  • Isu penderaan mental – apa dokumen dan saksi
  • Isu nafkah – apa dokumen dan saksi

  Baik Puan, saya rasa diperingkat ini lebih baik kalau kita boleh berjumpa dan saya boleh jelaskan lebih lanjut isu pengabaian dari sudut nafkah diri Puan.

  Client (Puan Ana): Terima kasih Puan sebab bantu saya dalam perkara ini dan saya juga bersedia untuk berjumpa dengan Puan.

  Peguam: Sama- sama Puan, cuma saya NASIHATKAN Puan menggunakan khidmat Peguam Syarie supaya kes ini boleh difailkan dengan teratur serta memenuhi kriteria Undang-undang dan Hukum Syarak.

   

  Hafsah dari Faiz Adnan & Associates

Page 2 of 41234