• pengesahan-nikah-kahwin-dengan-bukan-warganegara

  PENGESAHAN NIKAH: KAHWIN DENGAN BUKAN WARGANEGARA – PART 2

  Ramai yang mengajukan soalan kepada pihak Peguam Syarie Faiz Adnan, melalui email, SMS, Facebook dan sebagainya berkaitan dengan masalah masing-masing dan antara yang banyak dikemukakan kepada kami ialah mengenai pengesahan nikah apabila berkahwin dengan bukan warganegara Malaysia. Ikuti soalan dan jawapan yang kami sediakan seperti di bawah. Semoga sedikit sebanyak dapat membantu anda yang memerlukan jawapan. Share kepada rakan-rakan anda sekiranya bermanfaat. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau pertanyaan atau ingin membuat temujanji dengan Peguam Syarie Faiz Adnan, anda boleh hubungi kami di ruangan hubungi kami, atau di Facebook.

   

  Soalan :

  Assalamualaikum w.b.t. Saya Ani dari Kl. Saya ingin bertanya dan mendapatkan pendapat Tuan tentang masalah yang saya hadapi. Saya ialah seorang warganegara Malaysia dan telah berkahwin dengan seorang lelaki yang bukan warganegara. Perkahwinan kami telah diwalikan oleh bapa kandung saya di rumah saya di Klang, Selangor dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Malangnya, kami tidak pernah mendaftarkan perkahwinan kami atas alasan suami saya gagal untuk dapatkan Surat Perakuan Bujang. 2 bulan berkahwin saya didapati mengandung dan setelah kandungan saya berusia 3 bulan kami berkahwin semula mengikut prosedur undang-undang di Malaysia. Perkahwinan ini dibuat atas nasihat kenalan suami saya setelah suami saya berjaya mendapatkan Surat Perakuan Bujang dari negaranya. Timbul isu apabila saya dan suami ingin daftarkan kelahiran anak kami di JPN tetapi ditolak kerana anak kami itu dikatakan telah lahir di luar pernikahan. Saya jadi keliru kerana pada pandangan saya perkahwinan saya dan suami adalah sah disisi Syarak tetapi hanya tidak didaftarkan sahaja. Apa yang perlu saya lakukan? Saya tidak mahu anak kami nanti dicerca dan diejek kelak. Saya amat mengharapkan bantuan Tuan untuk menyelesaikan kekusutan kami. Saya dahului dengan ucapan terima kasih.

   

  pengesahan-nikah-kahwin-dengan-bukan-warganegara-2

   

  Jawapan :

  Wa’alaikumussalam w.b.t

  Saya bahagikan permasalahan Puan ini kepada 4 isu untuk dijawab. Isu tersebut:

   

  • Keesahan pernikahan Puan daripada sudut Hukum Syarak;

  Sesuatu pernikahan sah apabila rukun dan syarat-syarat pernikahan itu dipenuhi. Sacara zahir, pernikahan pertama Puan boleh saya katakan sah kerana memenuhi 5 rukun nikah yang telah digariskan oleh Hukum Syarak iaitu pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Namun, penelitian terhadap syarat sah rukun pernikahan juga perlulah diteliti satu persatu. Seandainya syarat sah kepada rukun nikah itu dipenuhi dan tidak timbul sebarang keraguan, dapat saya nyatakan bahawa pernikahan Puan yang pertama itu adalah sah di sisi Hukum Syarak. Jika sebaliknya, pernikahan Puan yang pertama itu akan menjadi tidak sah di sisi Hukum Syarak dan pernikahan itu perlulah difarakkan. Oleh itu, bagi menentukan sah atau tidaknya pernikahan Puan yang pertama ini, saya cadangkan agar Puan membuat permohonan pengesahan nikah di Mahkamah Syariah yang berhampiran.

  • Kaedah untuk mendapatkan pengesahan nikah;

  Pengesahan pernikahan Puan yang pertama perlulah dibuat melalui permohonan di Mahkamah Syariah. Adalah dimaklumi kaedah permohonan pengesahan nikah adalah berbeza mengikut negeri bergantung kepada enakmen pentadbiran dan undang-undang keluarga islam negeri-negeri. Bagi mengesahkan nikah Puan, Puan boleh ke Mahkamah Rendah Syariah Klang.  Kaedah permohonanya adalah Puan perlu membuat permohonan dengan mengisi borang MS3 dan MS26 iaitu Afidavit Sokongan seperti yang telah diperuntukkan di bawah seksyen 13 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Puan juga perlu kemukakan segala dokumen yang diminta seperti kad pengenalan Puan, pasport suami dan mana-mana dokumen yang berkaitan. Setelah segala dokumen lengkap, Puan digalakkan kemukakan saksi di Mahkamah bagi kes pengesahan nikah tersebut. Saksi tersebut mestilah mereka yang terlibat pada majlis akad nikah Puan itu. Sekiranya terdapat gambar yang diambil, gambar tersebut juga boleh Puan kemukakan sebagai bukti. Jika pernikahan Puan diputuskan sah oleh Mahkamah, maka Puan hendaklah mendaftarkan pernikahan Puan itu di Pejabat Agama Islam Daerah di Bahagian Pendaftaran Nikah Cerai Rujuk di mana Puan bermastautin untuk mendapatkan sijil nikah dan seterusnya bawa bersama sijil nikah ke JPN untuk pendaftaran anak. Sekiranya pernikahan Puan diputuskan tidak sah, maka perkahwinan Puan dan suami akan difarakkan. Namun, anak tersebut bukanlah berstatus anak luar nikah, tetapi anak syubhah.

   

  • Kedudukan sijil nikah kedua; dan

  Bilamana mahkamah memutuskan bahawa perkahwinan Puan yang pertama adalah sah, saya cadangkan Puan mohon kepada Mahkamah untuk membatalkan sijil perkahwinan Puan yang kedua dengan membuat pindaan pada sijil nikah tesebut. Pindaan yang saya maksudkan di sini ialah Puan menggunakan sijil nikah Puan yang kedua itu namun masih menggunakan nombor daftar yang sama cumanya pindaan dilakukan kepada tarikh pernikahan yang terdapat pada sijil nikah Puan itu.

   

  • Konflik undang-undang.

  Konflik undang-undang yang dapat saya lihat dalam situasi Puan ini adalah apabila pendaftarkan kelahiran anak Puan tidak dapat dilakukan. Puan perlu maklum bahawa pernikahan yang sah disisi Syarak perlu didaftarkan agar sijil nikah dapat dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Daerah bagi membolehkan pendaftaran anak Puan dilakukan. Ini bertujuan bagi menjamin bahawa sesuatu pernikahan itu adalah memenuhi kehendak Hukum Syarak dan seterusnya memenuhi keperluan undang-undang.

  Setiap prosedur perlu dipenuhi bagi menjamin kredibiliti Undang-undang Syariah Malaysia serta memartabatkan sistem perundangan syariah sekaligus. Walaupun begitu, undang-undang tidaklah kejam dan menghukum. Hal ini kerana seperti yang telah diperuntukkan di bawah seksyen 12(2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, telah memperuntukkan bahawa :

  “ Walau apapun subseksyen (1) dan tanpa menjejaskan seksyen 40 (2), sesuatu perkahwinan yang telah diupacarakan berlawanan dengan mana-mana peruntukan Bahagian ini tetapi sebaliknya sah mengikut Hukum Syara’, boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini dengan perintah daripada Mahkamah”

  Dalam situasi Puan ini, Mahkamah perlu membuat pengesahan nikah Puan yang pertama bagi membolehkannya didaftarkan mengikut undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Oleh itu, saya mencadangkan kepada Puan untuk melantik mana-mana Peguam Syarie bagi membantu Puan dalam  membuat permohonan pengesahan nikah Puan kali pertama. Bantuan daripada Peguam Syarie dapat memudahkan dan melicinkan proses permohonan pengesahan pernikahan Puan di Mahkamah kelak.

  Wallahu a’lam.

   

  Oleh : Rafini binti Aman

  Dari: Faiz Adnan & Associates

 • kelayakan mutah

  Apakah itu Mut’ah? Layakkah saya untuk menerima Mut’ah?

  Soalan mengenai MUT’AH:

  PEGUAM SYARIE Faiz Adnan, setelah bercerai dengan suami, saya diberitahu bahawa saya boleh menuntut harta sepencarian, nafkah eddah, hak penjagaan anak serta nafkah anak, dan mut’ah daripada suami saya. Namun, saya kurang pasti apakah itu mut’ah? Adakah saya benar-benar layak untuk menerimanya walaupun saya adalah seorang yang berjaya dalam kerjaya saya dan mempunyai pendapatan sendiri? Sekiranya saya layak, adakah saya boleh menuntut seberapa banyak amaun yang saya mahu atau mahkamah akan menetapkan amaun tersebut?

  Jawapan:

              Merujuk kepada soalan Puan di atas, mut’ah adalah suatu bentuk bayaran yang menggambarkan penghargaan kepada bekas isteri yang telah berkhidmat untuk suami dan anak-anak sepanjang tempoh perkahwinan. Menurut pengertian yang diberikan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, mut’ah adalah suatu pemberian harta yang wajib keatas lelaki untuk membayar kepada isterinya yang diceraikan pada masa hidup, dengan talak, bergantung kepada beberapa syarat. Seksyen 2 Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 juga menyatakan bahawa mut’ah adalah bayaran saguhati yang diberi dari segi Hukum Syara’ kepada isteri yang diceraikan.

              Selepas Puan dan suami diisytiharkan telah bercerai, Puan haruslah memfailkan ke mahkamah bagi menuntut mut’ah dengan menyatakan jumlah yang dirasakan relevan. Seterusnya, Puan haruslah membuktikan kepada mahkamah bahawa bekas suami adalah seorang yang mampu untuk membayar sejumlah bayaran mut’ah yang dituntut tersebut.

              Mut’ah disyariatkan atas lelaki kepada wanita yang telah diceraikan untuk menjadi bekalan bagi meringankan beban mereka yang disebabkan oleh perpisahan dan memulakan kehidupan baru tanpa suami. Selain itu, mut’ah menjadi suatu tuntutan selepas penceraian bagi mengambil hati bekas isteri di samping dapat mengubati perasaan sakit hati dan rasa benci yang berpunca daripada penceraian yang berlaku. Ia juga bagi menutup perasaan sedih, dan malu apabila menerima sangkaan buruk daripada masyarakat terhadap penceraian tersebut.

              Pengarang kitab I’anah at-Talibin, pada Juz 3, m/s 356 juga ada menyatakan bahawa ‘wajib ke atas suami membayar mut’ah kepada isteri yang sudah disentuh (dipersetubuhi) walaupun ianya (isteri itu) seorang hamba, dengan sebab berlakunya penceraian yang bukan kerana kematian salah seorang daripada kedua-dua mereka’.

              Maka jelaslah, seorang lelaki wajib melaksanakan bayaran kepada isteri yang diceraikan, bergantung kepada beberapa syarat.

              Seksyen 56 Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 menyatakan bahawa perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut boleh menuntut mut’ah dan mahkamah boleh memerintahkan suami untuk membayar sejumlah wang yang patut & wajar mengikut hukum syarak. Tafsiran frasa tanpa sebab yang patut telah diperincikan lagi dalam kes Sapiee bin Muda lwn Adnan Hawa bt Mohamad telah merujuk kepada Kitab Mughni Muhtaj yang telah menggariskan syarat kelayakan seorang isteri bagi menuntut mut’ah, antaranya ialah:

  • Penceraian dengan kematian suami / isteri – suami tidak diwajibkan untuk membayar mut’ah
  • Penceraian berpunca daripada suami yang mewajibkan seorang suami untuk membayar mut’ah.
  • Talaq
  • Li’an
  • Suami murtad
  • Fasakh nikah disebabkan aib suami sebelum akad nikah
  • Penceraian berpunca daripada isteri semata-mata – tidak diwajibkan ke atas suami untuk membayar mut’ah:
  • Isteri murtad
  • Isteri memeluk Islam
  • Fasakh nikah kerana aib isteri
  • Isteri memfasakhkan nikah kerana suami papa
  • Isteri memfasakhkan nikah kerana suami mati pucuk

              Puan dan bekas suami seharusnya bersetuju akan suatu amaun bagi bayaran mut’ah. Namun sekiranya gagal mencapai satu persetujuan, Hakim akan menentukan amaun tersebut dan keputusan hakim haruslah dihormati.

              Menurut Kitab Ianah Al Talibin, Juz 3 yang dipetik dalam penghakiman kes Tukimah Ahmad lwn Jamaluddin Ibrahim, berdasarkan ayat 236 daripada Surah Al-Baqarah, penulis kitab tersebut telah menyatakan bahawa kadar penentuan mut’ah mestilah dengan mengambil kira apa yang sesuai dengan keadaan kedua-dua pihak pada masa penceraian.

              Oleh yang demikian, mahkamah dalam mempertimbangkan kadar mut’ah akan melihat kepada faktor-faktor seperti di bawah:-

  • Kemampuan suami
  • Tempoh perkahwinan
  • Taraf hidup pasangan semasa perkahwinan
  • Status pendidikan dan pekerjaan isteri
  • Isteri tidak pernah diisytiharkan nusyuz
  • Menjaga kebajikan rumahtangga dengan baik.
  • Usia pihak-pihak
  • Lain-lain bentuk pengorbanan

        Maka, Puan boleh memfailkan tuntutan mut’ah ke mahkamah tinggi dan menyatakan jumlah yang relevan untuk dituntut. Selepas itu, Puan hendaklah membuktikan bahawa bekas suami adalah seorang yang berkemampuan untuk membayar jumlah yang dituntut tersebut, dengan mengemukakan slip gaji bekas suami, geran tanah, atau apa-apa dokumen atau bukti yang menunjukkan harta-harta beliau. Sekiranya Puan dan bekas suami boleh mencapai persetujuan bersama untuk suatu amaun mut’ah, maka tidak perlu untuk kes mut’ah ini difailkan di mahkamah. Jika sebaliknya berlaku dimana terdapat pertelingkahan tentang mut’ah, kes ini perlulah dibawa ke mahkamah bagi hakim untuk menentukannya. Mempunyai pendapatan dan kerjaya sendiri tidak menghalang Puan untuk menuntut mut’ah kerana ianya adalah hak seorang perempuan apabila diceraikan.

  Untuk sebarang pertanyaan, atau sekiranya anda ingin menetapkan temujanji dengan Peguam Syarie Faiz Adnan, anda boleh menghubungi kami menerusi telefon/email.

 • tempoh-proses-menuntut-fasakh

  Berapa Lamakah Tempoh Dan Masa Diperlukan Bagi Proses Menuntut Fasakh?

  1. Proses penyediaan dan pemfailan pliding sehingga tarikh sebutan (1 bulan)
  2. Proses sebutan untuk menyempurnakan pliding dan pengurusan kes (2 hingga 4 bulan)
  3. Perbicaraan penuh diantara 8 bulan sehingga 12 bulan
  4. Penyediaan hujjah bertulis sehingga keputusan (3 bulan)

  Ramai yang bertanya/mengajukan soalan berkaitan tajuk di atas kepada pihak PEGUAM SYARIE Faiz Adnan Associates sama ada melalui telefon, SMS, whatsapp, termasuk juga ruangan hubungi kami. Di sini kami ingin berkongsi dengan anda soalan yang ditanya oleh Puan Ros (bukan nama sebenar) mengenai tempoh masa bagi proses menuntut fasakh dan berapa jumlah kos perkhidmatan bagi kes terbabit berserta jawapan dari pihak kami. Semoga penjelasan ini sedikit sebanyak membantu anda membuat penilaian dan penelitian tentang langkah penyelesaian yang perlu anda ambil dalam menangani masalah anda.

  Soalan:

  Saya ingin tahu berapakah jumlah wang yg dikenakan bagi perkhidmatan tuan bagi sya menuntut cerai dari suami saya? Selalunya berapa lamakah proses penceraian menuntut fasakh ini? Terima kasih.

  Jawapan:

  Puan Ros, terima kasih kerana menghubungi pihak saya. Saya Faiz Adnan Peguam Syarie.
  Bagi menjawab 2 persoalan yang diajukan, suka saya terangkan soalan ke-2 terlebih dahulu.
  Puan bertanya berapa lamakah kes fasakh mengambil masa sehingga kes selesai. Saya ambil contoh kebiasaannya kes saya bawa di Kuala Lumpur dan di Selangor. Pertama sekiranya ke semua dokumen dan fakta telah lengkap, dari situ kami akan ambil masa 7 hari bekerja untuk memfailkannya di mahkamah.

  Pada hari penfailan, selepas semua pliding dan dokumen diperlukan di terima barulah ianya diproses dan hari yang sama juga tarikh sebutan kali pertama akan diberikan. Biasanya dalam tempoh 21 hari daripada tarikh pemfailan, sebutan pertama akan dibuat. Dalam pada itu penyampaian saman akan dilakukan oleh pihak peguam syarie. Semasa sebutan kali pertama, peguam syarie akan perkenalkan kes dan menjelaskan tentang status penyampaian saman berjaya atau sebaliknya.

  Sekiranya saman sempurna disampaikan dan defendan hadir, maka peguam syarie akan mohon mahkamah berikan masa 2 minggu sehingga sebulan untuk defendan failkan pembelaan dan biasanya 2 minggu lagi untuk pihak peguam syarie untuk memfailkan jawapan kepada pembelaan. Ini bererti tempoh yang diberikan untuk melengkapkan suratcara2 guaman akan mengambil masa 1 bulan setengah sehingga 2 bulan. Kemudian mahkamah akan memberikan tarikh sebutan kedua untuk mempastikan pliding lengkap.

  Dalam keadaan biasa sekiranya defendan melantik peguam selepas sebutan pertama kes, peguam defendan akan memerlukan masa yang lebih panjang untuk menjawab tuntutan puan.

  Selanjutnya jika semua suratcara lengkap maka hakim akan samada terus memberikan tarikh perbicaraan atau beliau akan mengarahkan suatu pengurusan kes dibuat. Jika pilihan ke2 dibuat, maka sebulan atau 2 bulan lagi masa diperlukan oleh peguam syarie untuk menyediakan draf dan disemak serta untuk dipersetujui oleh kesemua pihak terbabit di dalam kes itu.

  Perbicaraan di Selangor lebih singkat berbanding di Wilayah Persekutuan . Ini kerana di Selangor hakim secara praktisnya akan mengarahkan perbicaraan dibuat secara afidavit keterangan. Maka kesemua pihak baik plaintif dan saksi2nya, defendan mahupun saksi2nya menyediakan afidavit keterangan untuk membolehkan hakim mudah memahami perjalanan perbicaraan dalam masa yang singkat.

  Berbanding di Wilayah Persekutuan, hakim bicara lebih senang untuk membicarakan kes melalui keterangan lisan sahaja. Maka itu perbicaraan mungkin menjadi panjang jika tidak dikawal oleh hakim bicara dengan baik.

  Peguam syarie juga diberi peluang untuk menyoal balas pihak defendan dan saksi2nya begitu juga sebaliknya peguam defendan juga berhak atas kapasiti yang sama juga.

  Jangkaan kebiasaannya untuk perbicaraan penuh di Selangor akan memerlukan masa 8 bulan sehingga setahun.

  Berbanding perbicaraan penuh di wilayah persekutuan mungkin lebih dari itu atas alasan perbicaraan lisan.

  Setelah selesai perbicaraan maka kedua2 peguam syarie akan memfailkan hujjah masing2 dan tempoh 2 bulan. Bulan selanjutnya barulah keputusan dibacakan oleh hakim bicara.

  Kesimpulannya berdasarkan penjelasan yang agak detail di atas kita boleh rumuskan jika perbicaraan penuh dengan kehadiran defendan dan peguam syarienya maka kita boleh anggarkan seperti berikut:

  1. Proses penyediaan dan pemfailan pliding sehingga tarikh sebutan (1 bulan)
  2. Proses sebutan untuk menyempurnakan pliding dan pengurusan kes (2 hingga 4 bulan)
  3. Perbicaraan penuh diantara 8 bulan sehingga 12 bulan
  4. Penyediaan hujjah bertulis sehingga keputusan (3 bulan)

  Saya harap puan memahami situasi yang saya berikan tadi. Tidaklah bererti ia adalah suatu yang tepat dan tetap malah jika situasinya berbeza seperti suami enggan hadir maka perjalanan kes puan akan jauh lebih cepat dan pantas. Saya hanya nyatakan berdasarkan kebiasaan yang berlaku bagi kes faskh di mahkamah.

  Persoalan awal puan iaitu berapakah kos bagi menguruskan kes fasakh ini. Jawapannya ia akan bergantung kepada beberapa faktor:

  Pertama fee bergantung kepada tahap kesusahan membawa kes ini di mahkamah. Misalnya kalau bukti tak lengkap atau tidak meyakinkan atau saksi tidak mencukupi atau saksi lemah, maka fee guaman lebih tinggi.

  Kedua fee juga bergantung kepada sejauhmanakah kemahiran peguam syarie yang membawa kes puan. Biasanya jika peguam syarie itu punyai pengalaman lebih 15 tahun maka feenya lebih mahal daripada peguam syarie yang masih baru. Pengalaman akan memahirkan seseorang peguam.

  Ketiga lokasi mahkamah. Lebih jauh mahkamah dengan pejabat peguam syarie maka bertambah lagi kos peguam tersebut.

  Jadi berdasarkan faktor di atas saya harap puan dapat gambaran jelas tentang kes fasakh dan tempoh masa yang diperlukan serta fee guaman seseorang peguam syarie.

  Sila hubungi saya Faiz Adnan di talian 012-6676 200 untuk mengetahui lebih lanjut tentang kes puan.

  Sekian wassalam.
  Peguam Syarie Faiz Adnan
  23 April 2016
  Untuk sebarang pertanyaan, atau sekiranya anda ingin menghubungi Peguam Syarie Faiz Adnan atau ingin membuat temujanji, anda boleh menghubungi kami melalui email, Facebook atau terus menghubungi no telefon pejabat kami.

 • peguam-syarie-saman-mahkamah-syariah

  SAMAN PENGHUTANG PENGHAKIMAN, SATU PERMOHONAN YANG DAPAT MEMBANTU PIHAK TERANIAYA?

  SAMAN DIANIAYA – Luluh perasaan Rozy (bukan nama sebenar) apabila bekas suaminya, Rahim (bukan nama sebenar) tidak mematuhi perintah Mahkamah untuk menyediakan nafkah iddah kepadanya berjumlah RM300.00 sebulan dan nafkah anak berjumlah RM1000.00 kepada 4 orang anaknya. Perintah Mahkamah yang diterima olehnya 5 tahun lepas hanya dipandang sepi tanpa perasaan. Telah banyak usaha yang telah dilakukan untuk meminta nafkah dengan Rahim sepanjang tempoh 5 tahun tersebut namun Rahim seolah-olah cuba mengelakkan diri daripada menjalankan tanggungjawabnya sebagaimana diperintahkan dengan alasan bahawa beliau telah bankrap dan tiada liabiliti untuk dikenakan tindakan daripada Mahkamah.

  Rozy yang hanya berkerja sebagai kerani disebuah syarikat swasta menanggung beban dalam menampung keempat-empat anaknya yang masih berada dibangku persekolahan. Rozy menjadi buntu dan tidak tahu hendak berbuat apa. Ramai rakan-rakan telah menasihati Rozy untuk membawa perkara tersebut di Mahkamah. Sewaktu berada di Mahkamah, Rozy terjumpa dengan seorang Peguam Syarie lalu meminta nasihat daripada Peguam tersebut berkenaan dengan masalah beliau.

  Berdasarkan penerangan Peguam Syarie tersebut, Rozy mempunyai hak untuk memulakan satu permohonan iaitu Saman Penghutang Penghakiman (SPP) terhadap bekas suaminya, Rahim meskipun beliau bankrap kerana isu bankrap tersebut tidak ada kaitan dengan permohonan SSP tersebut kerana peruntukan seksyen 38(1)(a) Akta Kebankrapan 1967 adalah terpakai di dalam kes kebankrapan di Mahkamah Sivil sahaja. Malah, Peguam Syarie tersebut menjelaskan juga bahawa bahawa Mahkamah Syariah tidak terikat dengan Akta Kebankrapan 1967 yang menghalang Pemiutang Penghakiman untuk meneruskan tuntutan ke atas Penghutang Penghakiman lebih-lebih lagi Bidangkuasa Mahkamah Syariah ini lebih kepada hal-hal matriomonal, dan bagi masalah yang dihadapi Rozy ini ini adalah isu berkaitan nafkah iddah beliau dan nafkah anak-anak tersebut.

  Maka, berdasarkan penerangan Peguam Syarie tersebut Rozy mempunyai hak untuk memfailkan Saman Penghutang Penghakiman (SPP) yang dimulakan dengan Notis Permohonan.

  Selanjutnya, Peguam Syarie tersebut menjelaskan bagaimana prosiding bagi permohonan Saman Penghutang Penghakiman (SPP) tersebut yang mana ianya boleh dipohon apabila telah ada satu perintah mengenai apa-apa perkara yang melibatkan wang seperti nafkah diri, nafkah anak, nafkah ‘iddah, mutaah dan sebagainya, di mana satu pihak (penghutang penghakiman telah gagal membayarnya.)

  Melalui penerangan Peguam Syarie tersebut, Rozy juga faham bahawa beliau sebagai pemiutang penghakiman hendaklah membuat permohonan bagi meminta kehadiran Penghutang Penghakiman (creditor) hadir ke Mahkamah setelah adanya satu perintah Mahkamah.

  Setelah permohonan difailkan ke Mahkamah, Mahkamah yang menerima permohonan tersebut hendaklah mengeluarkan suatu Saman Penghutang Penghakiman dan Saman tersebut hendaklah disampaikan sebelum tujuh hari sebelum kes tersebut didengar.

  Kemudiannya, pada hari sebutan nanti, Mahkamah boleh memeriksa Penghutang Penghakiman dari segi kemampuannya membayar atau apa-apa cara bagi penyelesaian hutang penghakiman tersebut dan mendengar keterangan saksi-saksi lain jika ada dengan iqrar.

  Sekiranya Mahkamah berpuashati, Mahkamah boleh memerintahkan penghutang penghakiman terus membayar hutang penghakiman itu sama ada secara sekaligus dengan serta merta, atau dengan tempoh yang ditetapkan oleh Mahkamah, atau dengan membayar secara ansuran dalam satu tempoh yang ditetapkan oleh Mahkamah.

  Tapi bagaimana pula, sekiranya Penghutang Penghakiman tersebut enggan hadir? Persoalan Rozy kepada Peguam Syarie tersebut.

  Peguam Syarie tersebut menjelaskan bahawa sekiranya Penghutang Penghakiman tidak hadir atau enggan hadir walaupun telah berulang kali Mahkamah panggil, maka Mahkamah boleh mengeluarkan waran tangkap dan mengarahkan Penghutang Penghakiman hadir ke hadapan Mahkamah untuk diperiksa dan Mahkamah boleh mengeluarkan Perintah seperti yang disebut tadi setelah pemeriksaan dibuat terhadap Penghutang Penghakiman.

  Bagaimana pula, sekiranya Perintah telah dikeluarkan namun Penghutang Penghakiman masih gagal untuk membuat pembayaran? Kerisauan Rozy terserlah apabila menanyakan soalan tersebut terhadap Peguam Syarie tersebut memandangkan perangai Rahim yang cukup Rozy kenali.

  Peguam Syarie tersebut dengan tenang menerangkan bahawa sekirang Penghutang Penghakiman masih gagal membayar seperti yang diperintahkan, Pemiutang Penghakiman hendaklah meminta Penghutang Penghakiman untuk hadir sekali lagi ke Mahkamah melalui satu notis penghakiman bagi menunjukkan sebab mengapa dia tidak patut dikomitkan ke penjara kerana keingkaran terhadap perintah yang dikeluarkan tersebut. Permohonan untuk mendapat notis penghakiman hendaklah difailkan di Mahkamah dan Mahkamah yang menerima permohonan tersebut hendaklah mengeluarkan suatu notis penghakiman dan diserahkan kepada Penghutang Penghakiman sebelum tujuh hari daripada tarikh yang ditetapkan bagi pendengaran kes tersebut.

  Oleh itu, pada tarikh kes tersebut didengar, Mahkamah hendaklah meminta Penghutang Penghakiman memberikan alasan bagi menjawab tunjuk sebab mengapa beliau tidak boleh dikomitkan ke penjara kerana gagal mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan iaitu Perintah Saman Penghutang Penghakiman.

  Jika Mahkamah tidak berpuashati dengan alasan Penghutang Penghakiman tersebut, Mahkamah boleh memerintahkan Penghutang Penghakiman tersebut dikomitkan ke penjara bagi tempoh tidak melebihi tiga puluh (30) hari jika Mahkamah memikirkannya adil untuk memberi pengajaran seseorang untuk lebih bertanggungjawab serta mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah.

  Setelah mendengar penjelasan yang panjang lebar daripada Peguam Syarie tersebut, barulah Rozy sedar bahawa dia masih mempunyai hak untuk menuntut di Mahkamah berdasarkan Perintah yang telah dikeluarkan tersebut.

  Akhir sekali, Peguam Syarie tersebut menyatakan bahawa tiada halangan untuk Rozy memfailkan kes tersebut sendiri namun untuk memudahkan dan melancarkan perjalanan prosiding kes tersebut, lebih sesuai untuk melantik pihak yang lebih arif tentang prosidng dan tatacara di Mahkamah untuk membantu beliau di dalam kesnya. Namun disebabkan kesuntukkan waktu, Rozy hanya sempat mendapatkan nombor telefon peguam syarie tersebut untuk perbincangan yang seterusnya.

  Artikel dikeluarkan oleh Faiz Adnan & Associates.

  Untuk sebarang pertanyaan, atau sekiranya anda ingin menghubungi Peguam Syarie Faiz Adnan atau ingin membuat temujanji, anda boleh menghubungi kami melalui email, Facebook atau terus menghubungi no telefon pejabat kami.

 • pengesahan-nikah

  PENGESAHAN NIKAH – PART 1

  SOALAN:

  PENGESAHAN NIKAH – Bahawa saya dan isteri telah pergi ke Thailand melalui Bukit Kayu Hitam dan telah bernikah di Narathiwat pada tahun2014. Namun, sehingga kini kami masih belum membuat apa-apa pengesahan nikah di Mahkamah Syariah. Oleh kerana isteri saya telah mengandung pada awal tahun ini, saya khuatir jika saya tidak mengesahkan pernikahan saya dan ianya akan memberi risiko pada anak saya yang bakal dilahirkan tidak lama lagi. Oleh itu, saya memerlukan nasihat dari pihak Tuan bagi menyelesaikan masalah saya ini secepat mungkin.

  (Aizat dari Subang Jaya)

   

  JAWAPAN: 

  Terima Kasih En.Aizat atas pertanyaan yang diajukan.

  Saya akan membahagikan penerangan bagi kes pengesahan nikah ini kepada 2 bahagian:

   

  1. Hukum Syara’: Rukun & Syarat Nikah

   

  Pertama sekali, perkara yang paling asas adalah mengenalpasti samaada sesuatu perkahwinan itu sah dan memenuhi rukun-rukun nikah yang telah ditetapkan poleh Syara’:

  Saya merujuk kepada apa yang dinyatakan di dalam Kitab Hasyiyah al-Bujairimi Syarah Minhaj at Thullab telah menyatakan:

  “ Fasal dalam membicarakan rukun-rukun nikah dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Adapun rukun-rukun nikah itu ialah lima iaitu:

  1. Pengantin Lelaki
  2. Perngantin Perempuan
  • Wali
  1. Dua orang saksi
  2. Sighah/ lafaz ijab qabul”

  Setelah diteliti satu persatu bermula dengan pengantin lelaki dan pengantin perempuan, kedua-dua nya haruslah Islam, baligh, berakal, mukallaf serta tidak mempunyai hubungan darah atau persaudaraan.

  Diantara perkara yang menghalang dari kesahan suatu pernikahan atau pengesahan nikah adalah berbeza bagi pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Perkara yang menghalang bagi pengantin perempuan adalah bukan terdiri dari perempuan yang haram dinikahi seperti mepunyai hubungan nasab dengan suami, bukan isteri orang dan tidak berada dalam ‘iddah. Begitu juga dengan pengantin lelaki, hendaklah terdiri dari lelaki yang halal dinikahi seperti tertentu dan tidak beristeri lebih dari 4 orang.

  Seterusnya rukun yang ketiga iaitu berwalikan Wali Hakim yang kebiasaanya juga merupakan jurunikah bagi pernikahan di Majlis Agama di Thailand. Disini perlu dipastikan bahawa semasa pernikahan tersebut, wali Nasab bagi pengantin perempuan berada lebih dari 2 marhalah (60 batu) dari tempat pernikahan tersebut dan sebelum upacara bermula, pengantin perempuan telah memberi persetujuan mewakil walikan serta memberi mandat kepada jurunikah untuk dinikahkan dan penerimaan perwakilan oleh jurunikah tersebut.

  Keempat pula, saksi didalam upacara pernikahan adalah 2 orang saksi yang sihat tubuh badan serta tidak buta juga tidak pekak yang mana beragama Islam dan melengkapi syarat-syarat sebagai seorang saksi.

  Kelima adalah wujudnya sighah atau lafaz ijab dan qabul sewaktu pernikahan tersebut iaitu lafaz ijab dari jurunikah dan lafaz qabul dari pengantin lelaki.

  Ini bertetapan dengan peruntukan di dalam seksyen 12 dan 12(2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor), seksyen 12 tersebut memperuntukkan bahawa:

  “ Sesuatu perkahwinan itu adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syara’ untuk menjadikannya sah” 

  Seksyen 12(2) memperuntukkan bahawa:

  “ Walau apapun subseksyen (1) dan tanpa menjejaskan seksyen 40 (2), sesuatu perkahwinan yang telah diupacarakan berlawanan dengan mana-mana peruntukan Bahagian ini tetapi sebaliknya sah mengikut Hukum Syara’, boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini dengan perintah daripada Mahkamah”

   

  1. Pembuktian wujudnya pernikahan : Keterangan Dokumentar

  Dalam mempertimbangkan kes ini, Mahkamah akan mengambil kira beberapa perkara penting di dalam permohonan En.Aizat bagi membuktikan tahap pembuktian yang sewajarnya dicapai oleh Pengantin lelaki dan Pengantin perempuan bagi mensabitkan dan meluluskan pengesahan nikah ini berdasarkan dokumen-dokumen sepertimana berikut:

  1. Sesalinan kad pengenalan
  2. Sesalinan catatan keteragan nikah wilayah Narathiwat
  3. Sesalinan bukti passport masuk dan keluar
  4. Sesalinan surat perngesahan perkahwinan dari Majlis Agama Narathiwat
  5. Sesalinan surat pengesahan perkahwinan dari Konsulat Jeneral Malaysia

  Kebiasaanya bagi kes pengesahan nikah, dokumen-dokumen diatas amatlah penting bagi membuktikan kewujudan pernikahan tersebut sehingga mencapai tahap pembuktian yang mana tiada keraguan terhadap pernikahan ini memandangkan dokumen-dokumen tersebut mengandungi maklumat lelaki dan perempuan yang berkahwin, wali, tarikh pernikahan dan juga alamat tempat tinggal kedua-duanya. Dokumen-dokumen ini adalah sah dan mendapat pengesahan daripada badan/institusi yang diiktiraf Malaysia.

  Oleh itu, secara keseluruhannya di dalam kes pengesahan nikah ini, haruslah  diteliti berdasarkan rukun-rukun nikah diatas menurut hukum syara’, keterangan pengantin lelaki dan perempuan bermula dari perjalanan ke Thailand kemudian berkenaan urusan pernikahan di Majlis Agama Narathiwat dan seterusnya pendaftaran di Majlis Agama Narathiwat yang mengendalikan pernikahan tersebut sehinggalah pengesahan di Konsulat Jeneral Malaysia disana. Selepas kesemuanya lengkap dan jelas berdasarkan keterangan dan juga dokumen-dokumen yang disebut di atas, barulah pengesahan nikah ini boleh disahkan di Mahkamah Syariah seterusnya mendapatkan sijil Nikah di Pejabat Agama.

  Oleh yang demikian itu, sy NASIHATKAN En.Aizat melantik Peguam Syarie supaya kes pengesahan nikah ini boleh difailkan dengan teratur serta memenuhi kriteria Undang-undang dan Hukum Syarak.

  Sekian Wassalam.

   

  (Faiz Adnan & Associates)

  Untuk sebarang pertanyaan, atau sekiranya anda ingin menetapkan temujanji dengan Peguam Syarie Faiz Adnan, anda boleh menghubungi kami menerusi telefon/email.

 • fasakh-peguam-syarie-faizadnan

  FASAKH DAN PEMBUKTIAN DI MAHKAMAH SYARIAH

  Client (Puan Ana): Hello Assalamualaikum, ini pejabat peguam ke?

  Peguam: Waalaikumsalam, ya Puan. Betul ni pejabat peguam. Kenapa ya Puan, ada apa-apa yang boleh saya bantu?

  Client (Puan Ana) : Ok macam ni, saya Ana daripada Melaka, saya ingin bertanyakan beberapa soalan berkaitan permasalah rumahtangga dan saya perlukan penjelasan.

  Peguam: Boleh, In Sha Allah saya akan cuba membantu Puan.

  Client (Puan Ana) : Macam ni ye Puan, saya dan suami baru je mendirikan rumahtangga 10 bulan dan perkenalan kami hanya 3 bulan sebelum saya buat keputusan untuk kahwin dengan suami saya ni. Tapi lepas dua sehingga tiga bulan kahwin, suami saya berubah tak macam yang saya kenal sebelum ni.
  Suami saya berhenti kerja lepas 2 bulan kami kahwin dan sehingga kini xde kerja. Saya yang tanggung die. Saya ada suruh dia cari kerja tapi bila saya buka mulut je tentang kerja die melenting dan naik angin.

  Pada mulanya saya masih bertahan sampai satu tahap ni die marahkan saya sebab nasihatkan die suruh berubah die tengking dan marah saya sampai ke tahap memukul tubuh badan saya. Bukan sekali dua die pukul saya Puan, tapi dah banyak kali dan dalam tempoh saya tengah mengandung pun die pukul saya dan penah jugak satu masa tu die kurung saya dalam bilik air sebab marahkan saya keluar atas urusan kerja.

  Saya ni bukan saja sering dipukul tapi sering juga dianiaya mental sebab suami saya asyik minta duit daripada saya bagi tujuan die tukar aksesori kereta dan itulah hobinya. Dahla mintak duit daripada saya, nafkah diri saya pulak xpenah nak bagi dari awal kawin sampai lah sekarang.
  Saya juga sebelum ini pernah minta untuk suami saya lepaskan saya dengan cara baik tapi dia bersumpah depan saya dan cakap yang dia tidak akan sekali-kali mahu lepaskan saya. Saya buntu apa yang patut saya buat tapi saya tak dapat bertahan lagi hidup macam ni. Saya pernah juga terbaca perempuan (isteri) boleh memohon kepada Mahkamah bagi membubarkan perkahwinannya melalui cerai Fasakh. Betul ke Puan? Dan boleh bagi pencerahan kepada saya berkaitan isu yang saya bangkitkan di sini dan saya ingin tahu apakah hak-hak saya untuk memohon Fasakh di Mahkamah?

  Peguam: Benar Puan, perceraian melalui Fasakh adalah salah satu jalan yang Puan boleh mohon di Mahkamah selain perceraian secara khuluk (tebus talak) atau takliq yang merupakan hak isteri untuk memohon sekiranya berlaku keadaan-keadaan tertentu. Saya jelaskan di sini kepada Puan apakah yang dimaksudkan dengan perceraian melalui Fasakh ini. Fasakh ialah “melepaskan ikatan perkahwinan antara suami dan isteri setelah diminta cerai oleh isteri melalui hakim. Fasakh hanya boleh diputuskan oleh pihak yang berkuasa sahaja seperti hakim dan kadi apabila terdapat sebab-sebab tertentu”.

  Saya bantu Puan rujuk seksyen 53 (1) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002, terdapat beberapa sebab yang membolehkan seseorang itu membuat permohonan Fasakh. Oleh yang demikian itu, perceraian dengan cara ini perlu melalui saluran ke Mahkamah dan adalah lebih baik sekiranya kes seperti Puan ini menggunakan khidmat peguam bagi memudahkan cara perlaksanaannya.

  Di sini saya jelaskan terdapat syarat-syarat/sebab-sebab permohonan Fasakh ini difailkan ada diantaranya ialah:

  • Tempat di mana suami berada tidak diketahui selama lebih daripada satu tahun;
  • Suami tidak mengadakan peruntukan bagi nafkah selama tiga (3) bulan;
  • Suami dihukum penjara selama tiga tahun atau lebih;
  • Suami tidak menunaikan kewajipan perkahwinannya (nafkah batin) tanpa sebab yang munasabah selama tempoh satu tahun;

   dan ada beberapa alasan yang lain.

   Selain itu, jika suami dalam masa perkahwinan itu telah menganiayai isteri seperti:

  • Suami lazim menyakiti isteri atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan kelakuan aniaya tersebut;
  • Suami berkawan dengan perempuan-perempuan atau lelaki jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan hukum syarak;
  • Suami telah cuba memaksa isteri hidup secara lucah;

   dan beberapa alasan lain yang akan kita bincangkan kemudian ya Puan.

  Bagaimanapun permohonan Fasakh tertakluk oleh Mahkamah dan Mahkamah berhak menolak sekiranya mendapati bahawa kesahihan alasan tersebut tidak terbukti. Ini bererti segala pembuktian di dalam kes Fasakh diberatkan kepada pihak yang menuntut dan di dalam situasi Puan ini, Puan lah yang patut dan mesti membuktikan secara menyeluruh samada secara dokumentar atau saksi yang kompeten dan mencukupi bahawa fakta kes telah mencapai tahap meyakinkan hakim bicara sebelum diluluskan permohonan fasakh itu.

  Berbalik kepada kes Puan ini, Puan katakan bahawa suami sering menganiaya Puan. Bahawa alasan penganiayaan Puan ini Mahkamah akan kenalpasti penganiayaan yang bagaimana Puan maksudkan. Adakah melalui pukul? Kalau pukul, pukul di bahagian mana? Sejauhmana pukulan tersebut mendatangkan kecederaan pada diri Puan? Sejauhmana pula kekerapan suami memukul Puan? Ada saksi tak? ATAU apa bukti yang Puan kata suami pukul Puan itu sudah cukup meyakinkan Mahkamah? Dalam situasi ini bukti dokumentar seperti laporan polis dan laporan perubatan sangat penting untuk ditenderkan di Mahkamah bagi membuktikan bahawa Puan telah dianiaya dari segi fizikal itu. Itu kalau penganiayaan fizikal ya Puan.

  Sama juga dengan penganiayaan mental di mana Puan perlu buktikan kepada Mahkamah sejauhmana penaniayaan tu memberi kesan kepada mental Puan.

  Kesimpulannya Puan, setiap dokumen Puan itu hendaklah dibuktikan di Mahkamah; seperti

  • Isu pukul – apa dokumennya dan saksi
  • Isu penderaan mental – apa dokumen dan saksi
  • Isu nafkah – apa dokumen dan saksi

  Baik Puan, saya rasa diperingkat ini lebih baik kalau kita boleh berjumpa dan saya boleh jelaskan lebih lanjut isu pengabaian dari sudut nafkah diri Puan.

  Client (Puan Ana): Terima kasih Puan sebab bantu saya dalam perkara ini dan saya juga bersedia untuk berjumpa dengan Puan.

  Peguam: Sama- sama Puan, cuma saya NASIHATKAN Puan menggunakan khidmat Peguam Syarie supaya kes ini boleh difailkan dengan teratur serta memenuhi kriteria Undang-undang dan Hukum Syarak.

   

  Hafsah dari Faiz Adnan & Associates

 • harta sepencarian

  HAK ISTERI DALAM HARTA SEPENCARIAN

  HARTA SEPENCARIAN – Bahawa saya dan bekas suami telah pun sah bercerai pada 15hb Januari 2016 yang lalu di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Jaya, Selangor. Dalam tempoh perkahwinan, saya dan bekas suami telah memperolehi asset tersebut:

  i) Sebuah rumah jenis teres 2 tingkat yang beralamat di No 1, Jalan SS21/25, Damansara Utama, 56300 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. (dibeli atas nama bersama) – rumah kelamin sepanjang perkahwinan

  SOALAN:

  Selain hak penjagaan anak, yang menjadi permasalahan saya sekarang ialah bekas suami saya menyatakan bahawa saya langsung tidak ada hak ke atas harta-harta tersebut (harta sepencarian selepas bercerai) memandangkan saya adalah seorang suri rumah yang tidak mempunyai pendapatan, malah saya langsung tidak memberi apa-apa sumbangan kewangan ke atas kewujudan harta-harta tersebut. Saya hanya perlukan kepastian, adakah benar dakwaan bekas suami saya tersebut? saya juga memerlukan tempat tinggal untuk menjalani kehidupan seterusnya. Tambahan pula, bekas suami saya kini telah memberi amaran kepada saya supaya keluar dari rumah kelamin kami setelah tamat tempoh iddah saya. Saya buntu. sila pihak tuan/puan beri penjelasan dengan kadar segera.

  (Puan Mila dari Petaling Jaya)

   

  JAWAPAN:

  Terima kasih puan atas soalan yang diajukan.

  Untuk makluman puan, berdasarkan peruntukkan undang-undang harta sepencarian ini adalah harta yang diperolehi bersama ketika di dalam tempoh perkahwinan sama ada harta alih mahupun harta tak alih. Harta alih adalah seperti wang simpanan & kereta, manakala harta x alih pula seperti rumah & hartanah.

  Dalam mahkamah syariah, pembahagian harta sepencarian adalah ditentukan berdasarkan sumbangan pihak-pihak dalam pemerolehan harta-harta tersebut di mana bentuk sumbangan terbahagi kepada 2 iaitu sumbangan secara langsung dan sumbangan secara tidak langsung.

  Sumbangan secara langsung adalah sumbangan yang berbentuk kewangan,
  Sumbangan tidak langsung pula adalah berbentuk perhatian dalam rumahtangga seperti menjaga kebajikan keluarga, memelihara rumahtangga serta menjaga keperluan keluarga termasuk anak-anak.

  Dalam permasalahan puan ini, saya mendapati bahawa puan tidak pun memberi sumbangan dalam bentuk wang untuk memperolehi harta-harta tersebut, namun demikian puan adalah seorang suri rumah yang setiap masa berkorban menjaga keperluan rumahtangga, menjaga keharmonian rumahtangga. Pengorbanan puan ini dikategorikan sebagai sumbangan tidak langsung di mana dengan pengorbanan puan tersebut, puan telah membantu dan memberi sokongan dari belakang kepada suami supaya berjaya dalam kerjayanya serta dalam kehidupan hariannya agar terus berusaha mengharmonikan rumahtangga puan bersama.

  Merujuk kepada peruntukkan undang-undang di dalam seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor), seksyen tersebut memperuntukkan bahawa:

  “(1) Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat sesuatu perintah perceraian untuk memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.”

  Manakala seksyen 122 (2) dan (4) Enakmen yang sama pula menjelaskan tentang sumbangan langsung dan sumbangan x langsung.

  Seksyen 122 (2) memperuntukkan bahawa: (sumbangan langsung)

  Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang;
  a) Takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu;
  b) Apa-apa hutang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;
  c) Keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada,

  Dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.

  Seksyen 122 (4) memperuntukkan bahawa: (sumbangan tidak langsung)

  Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (3),Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada—
  (a) takat sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;
  (b) keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu, jika ada,

  dan, tertakluk kepada pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walau bagaimanapun, pihak yang telah memperoleh aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.

  Dalam kes puan ini, kebiasaannya Mahkamah akan putuskan 2/3 kepada pihak yang memberi sumbangan langsung dan 1/3 kepada pihak yang memberi sumbangan tidak langsung.

  Oleh yang demikian itu, sy NASIHATKAN puan lantiklah Peguam Syarie supaya kes harta sepencarian ini boleh difailkan dengan teratur serta memenuhi kriteria Undang-undang dan Hukum Syarak.

  PENERANGAN TAMBAHAN (HARTA SEPENCARIAN)

  Dalam mempertimbangkan kes ini, Mahkamah akan mengambil kira beberapa perkara penting di dalam permohonan puan antaranya ialah:
  1. butiran peribadi pihak-pihak
  2. tarikh pernikahan
  3. butiran anak-anak
  4. tarikh & tempat berlaku perceraian
  5. butiran harta-harta yang diperolehi semasa dalam tempoh perkahwinan sehingga bercerai, tarikh diperolehi dll
  6. adakah terdapat harta yang diperolehi sebelum perkahwinan tetapi di majukan di dalam tempoh perkahwinan. Jika ada nyatakan butirannya, tarikh diperolehi dan apakah bentuk kemajuan yang dibuat ke atas harta tersebut.
  7. asset-asset perhiasan, gelang emas dll
  8. tempat tinggal utama di mana pihak-pihak hidup bersama semasa perkahwinan (rumah kelamin).
  9. Sama ada ada orang gaji atau pembantu rumah ada disediakan atau tidak
  10. Butir-butir harta yang diperolehi bagi setiap pasangan seperti tarikh perolehi harta dll
  11. Sejarah pekerjaan setiap pihak
  12. Sejarah kedudukan kewangan, sebelum dan semasa pernikahan
  13. Sumber-sumber yang menjadi harta-harta diperolehi
  14. Perkara yang berkaitan dengan amanah. Contohnya harta diamanahkan kepada anak-anak. Tanggungan pihak-pihak terlibat
  15. Kesihatan pihak-pihak terlibat. Ia ada kaitan dengan kemampuan memperolehi harta
  16. Harta yang diberi sebagai tanda kasih sayang
  17. Fakta mengenai ketenangan jiwa yang diberi oleh isteri kepada suami seperti menjaga anak-anak, dulu bekerja tetapi berhenti untuk menjaga anak-anak dll
  18. Berapakah jumlah tuntutan yang dipohon
  19. Cara tuntutan diselesaikan (sama ada dengan dijual, pindah milik, tukar milik dll).

  Sekian Wassalam..
  (Asma dari Faiz Adnan & Associates)

   

  Untuk sebarang pertanyaan, atau sekiranya anda ingin menetapkan temujanji dengan Peguam Syarie Faiz Adnan, anda boleh menghubungi kami menerusi telefon/email.

 • fasakh-peguam-syarie-faizadnan

  Fasakh VS Takliq – Perbezaan Fasakh dan Takliq

  Dialog FASAKH VS TAKLIQ:

  “Assalamualaikum Peguam Syarie Faiz Adnan… saya nak tanya sikit sama ada saya kena failkan kes fasakh atau takliq? Suami saya dah 3 tahun keluar dari rumah kelamin kami tanpa nafkah. Ada orang nasihatkan saya better saya failkan kes takliq tapi orang mahkamah kata lebih baik fasakh … saya confius”.

  Begitulah soalan yang diajukan kepada saya minggu lepas sewaktu saya dalam perjalanan dari mahkamah shah alam ke Bangsar (ofis). Dalam hati tercuit rasa ingin jelaskan dengan terperinci dan kalau boleh nak sangat jemput puan Ema ( bukan  nama sebenar ) datang ke ofis saya tapi rupanya dia bukan orang sini, nun jauh Sabah.

  “Puan, sebenarnya puan boleh saja nak failkan salah satu daripada 2 jenis kes tu sebab alasan puan tu sesuai untuk kedua-dua kes tu … tapi bagi saya lebih mudah kalau difailkan kes fasakh daripada kes takliq sebab ….”

  Syarat permohonan takliq diluluskan oleh Hakim Bicara :

  i- mestilah alasan yang dikemukakan itu bertepatan dengan lafaz takliq yang dilafazkan oleh pihak suami selepas akad nikah.

  ii- mestilah dibuktikan wujudnya lafaz takliq yang pernah dilafazkan oleh si suami selepas akad nikah dengan mengemukakan bukti dokumentar atau saksi yang menyaksikan lafaz itu

  iii- mestilah membuktikan secara comprehensive samada secara dokumentar atau saksi yang competent dan mencukupi bahawa fakta kes telah dilanggar oleh si suami.

  Jika dirujuk kepada 3 syarat ringkas di atas serta bandingkan dengan syarat permohonan fasakh diluluskan oleh Hakim Bicara :

  i- mestilah alasan untuk fasakh itu bertepatan dengan seksyen 52 (akta undang-undang keluarga islam wilayah-wilayah persekutuan 1984)

  ii- mestilah membuktikan secara comprehensive samada secara dokumentar atau saksi yang competent dan mencukupi bahawa fakta kes telah mencapai tahap meyakinkan hakim bicara sebelum diluluskan permohonan fasakh itu

  “Oooh begitu, maknanya lebih mudah saya failkan kes fasakh daripada kes takliq ye…sebab saya kena dapatkan saksi masa suami saya lafaz takliq dulu …tak mungkin lagi sebab saksi nikah kedua-dua dah meninggalkan . Maklumlah saya dah menikah 20 tahun lepas …eee payah kalau begitu ” reaksi  puan Ema.

  Alhamdulillah mesej saya dapat difahami  dengan jelas oleh Puan Ema. Apa yang saya kongsikan dengan beliau tadi bukanlah kali pertama soalan yang sama diajukan kepada saya malah mengikut pengalaman saya sendiri yang sudah 17 tahun beramal dalam bidang kepeguaman syarie di beberapa buah negeri di Malaysia, inilah cadangan terbaik yang boleh saya berikan kepada klien-klien saya.

  Tak salah kalau difailkan kes takliq, cuma pembuktiannya sahaja yang terpaksa 2 kali kerja . Pertama kena buktikan wujudnya lafaz takliq dan kedua kena buktikan taqlik dilanggar.

  Kes fasakh walaupun nampak susah tapi dari segi pembuktian lebih mudah.Malah seksyen 52 itu memperuntukkan alasan yang lebih ringan berbanding lafaz takliq.

  Misalnya  lafaz taqlik di Selangor :

  “Saya mengaku apabila saya  tinggalkan isteri saya (nama isteri )  selama empat bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan DAN saya atau wakil saya  tiada memberi nafkah kepadanya selama tempoh yang tersebut padahal ia taatkan saya….”

  Ringkasnya bahawa lafaz di atas memerlukan 2 kombinasi atau syarat yang perlukan pembuktian iaitu suami tinggalkan isteri lebih empat bulan hijrah serta dalam tempoh itu suami atau wakil suami tidak berikan apa-apa nafkah kepada isteri barulah hakim bicara boleh pertimbangkan kes itu.

  Berbanding kes fasakh misalnya seksyen 53 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 spesifik isu nafkah  iaitu :

  …53(1)(b) : bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh tiga bulan .

  Jelas di sini isu nafkah yang diperuntukkan  dalam seksyen melibatkan fasakh lebih luas daripada lafaz takliq yamg lebih rigid. Maksudnya kalau seseorang isteri yang nak buktikan suaminya dalam kes fasakh ini terutama dalam isu nafkah, si isteri boleh buktikan samada si suami langsung tidak berikan nafkah zahir kepadanya dalam tempoh tersebut atau samada suami cuai beri nafkah.

  Cuai saya boleh maksudkan si suami culas atau kadang-kadang beri dan kadang-kadang tak beri nafkah kepada isterinya…juga boleh diterima sebagai alasan dan dipertimbangksn oleh hakim bicara sebelum memutuskan samada si iateri layak dipisahkan melalui peruntukan fasakh ini atau sebaliknya.

  “Maaf puan saya dah sampai ofis ni. Nanti saya cuba carikan nombor telefon peguam syarie di Sabah yang boleh bantu puan ye …tapi yang penting puan mesti ada peguam yang bantu puan dalam kes ini ye…bukan apa… nampak mudah tetapi tidak mudah yang disangkakan puan . Better puan lantiklah peguam …hati pun senang dan In sya Allah saya doakan permohonan puan berjaya”.. saya mengakhiri perbualan kami.

  “Terima kasih ye encik Faiz “

  Semoga bermanfaat untuk semua.

  Untuk sebarang pertanyaan, atau sekiranya anda ingin menghubungi Peguam Syarie Faiz Adnan atau ingin membuat temujanji, anda boleh menghubungi kami melalui email, Facebook atau terus menghubungi no telefon pejabat kami.

 • isu-transgender-peguamsyarie

  TRILOGI TRANSGENDER: PART II

  Seperti yang telah dibincangkan pada tajuk yang lepas dalam “Trilogi Transgender: Part I”, sedikit sebanyak telah diceritakan tentang pengenalan kepada isu transgender yang pernah menjadi bualan dan perdebatan hangat rakyat Malaysia. Perkara-perkara yang telah dibincangkan adalah berkenaan keputusan kes transgender di tiga peringkat mahkamah; Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan secara ringkas, apakah itu masalah Gender Identity Disorder (GID) yang dijadikan alasan oleh golongan transgender tersebut supaya tidak dikenakan tindakan dan hukuman di bawah undang-undang Syariah, peruntukan undang-undang yang diguna pakai di Malaysia terhadap golongan ini menerusi Seksyen 66 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992 dan juga hukum syarak bersandarkan dalil al-Quran dan as-Sunnah serta fatwa yang telah dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan berkenaan isu pertukaran jantina ini.

  Dalam tajuk ini pula, kita akan memfokuskan dan membawa pemikiran pembaca kepada apakah kemungkinan kesan jika Mahkamah Persekutuan membenarkan keputusan Mahkamah Rayuan yang mengisytiharkan Seksyen 66 tersebut sebagai tidak sah dan tidak berperlembagaan serta antara saranan yang boleh dilontarkan bagi membantu untuk membendung isu ini. Seperti yang kita sedia maklum, keputusan Mahkamah Persekutuan baru-baru ini memberi nafas lega kepada umat Islam yang beriman di seluruh Malaysia. Ternyata, keputusan mengejutkan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Rayuan sebelum itu yang menyatakan bahawa Seksyen 66 adalah tidak sah dan bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan telah sedikit sebanyak mendatangkan keresahan dan gejolak yang bukan kepalang dalam kalangan umat Islam di Malaysia khususnya yang terlibat dalam bidang perundangan Syariah. Antara implikasinya jika peruntukan dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri itu diisytiharkan sebagai tidak sah ialah:

  • Terdapat kemungkinan bahawa peruntukan-peruntukan lain di dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri-negeri juga diisytiharkan sebagai tidak sah kerana bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan seperti kesalahan meminum minuman yang memabukkan, kesalahan zina, liwat dan banyak lagi
  • Merendahkan bidang kuasa Mahkamah Syariah yang membicarakan dan mengadili kes-kes yang berkaitan dengan orang Islam sedangkan Perkara 121(1A) Perlembagaan Persekutuan jelas menyebut bahawa Mahkamah Sivil tidak boleh mempunyai bidang kuasa berkenaan apa-apa perkara dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah
  • Golongan lelaki yang cenderung sifat mereka ke arah kewanitaan akan menggunakan hujah mengalami masalah GID bagi menghalalkan segala perbuatan mereka yang menyerupai wanita
  • Golongan transgender yang memakai pakaian perempuan atau berlagak seperti perempuan di mana-mana tempat awam tidak boleh ditangkap dan didakwa di Mahkamah Syariah atas nama kebebasan asasi
  • Kewujudan golongan ini akan bercambah kerana tiada undang-undang yang akan menyekat mereka daripada bebas mengekspresikan diri walaupun bertentangan dengan hukum syarak
  • Kebebasan asasi yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan akan menjadi kebebasan mutlak hakiki yang membolehkan sesiapa sahaja membuat sebarang perkara hatta menyalahi moral, undang-undang dan prinsip agama sekalipun
  • Membuka ruang bukan sahaja bagi golongan transgender, namun juga golongan-golongan lain seperti lesbian, gay, biseksual dan lain-lain atau lebih dikenali sebagai LGBT untuk menuntut hak-hak asasi mereka supaya diiktiraf
  • Seperti di Amerika Syarikat dan United Kingdom, tidak mustahil golongan ini juga akan menuntut hak perkahwinan sejenis
  • Jika perkahwinan sejenis dibenarkan (Nauzubillah!) maka ini akan mencacatkan dan meruntuhkan institusi kekeluargaan dan kehidupan bermasyarakat di Malaysia
  • Akan terjadi masalah sosial yang kian melarat dan meruncing serta penyakit berbahaya yang semakin merebak dalam kalangan masyarakat di Malaysia
  • Tuntutan supaya Islam menerima golongan transgender dan membuka lebih banyak peluang dan ruang kepada doktrin dan fahaman liberalisme serta pelbagai lagi fahaman ‘-isme’ lain yang mengarut dari Barat

   

  Cadangan

  Langkah yang telah dilakukan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dalam usaha untuk mengembalikan golongan mak nyah atau transgender kepada fitrah asal mereka melalui Program Mukhayyam harus diberi kredit dan sokongan yang padu dan sewajarnya oleh semua pihak tanpa sebarang prejudis. Sepatutnya, golongan seperti ini disantuni dan dikasihi, bukannya terus ditohmah dan dicemuh oleh masyarakat yang menyebabkan mereka berasa tersisih lalu kembali ke jalan hitam itu. Setiap pihak perlulah memainkan watak yang bersesuaian dalam menangani isu transgender ini secara proaktif dan berhemah sementelahan ia merupakan soal ummah yang tidak boleh dipandang enteng dan diperlekeh begitu sahaja. Antara cadangan yang boleh diutarakan bagi membantu untuk membendung isu ini ialah:

  • Kuasa perundangan Syariah berkaitan hal ehwal orang Islam yang telah diperuntukkan kepada setiap negeri melalui Jadual Kesembilan, Senarai 2, Senarai Negeri Perlembagaan Persekutuan perlu dijaga dan dipertahan agar tidak dirobek sewenang-wenangnya dan diganggu-gugat oleh pihak-pihak yang berkepentingan
  • Peruntukan undang-undang Syariah yang ada sekarang ini berkaitan transgender perlu dipelihara dan ditambah baik agar tidak dilihat bersikap diskriminasi hanya kepada golongan lelaki yang menyerupai wanita sahaja
  • Tafsiran kesalahan-kesalahan dalam agama Islam (Precepts of Islam) perlu difahami dan diperluas maksudnya bukan hanya setakat melanggar ‘rukun-rukun Islam’ seperti tidak menunaikan solat dan tidak berpuasa sahaja misalnya tetapi juga melibatkan segala kesalahan terhadap ‘perintah agama Islam’ yang meliputi aqidah, syariah dan akhlak Islamiah.
  • Badan-badan bukan kerajaan (NGO) di bawah Persatuan-persatuan Islam dan Badan Dakwah perlulah memperluas dan mempergiat lagi misi dan skop dakwah untuk turun padang dan bertemu sendiri dengan golongan ini bagi menasihati dan mendidik mereka tentang nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam
  • Memperbanyak lagi program-program keinsafan untuk membawa golongan transgender ini kembali ke pangkal jalan seperti Program Mukhayyam dan seumpamanya di peringkat Pejabat Agama setiap daerah terutamanya di bandar-bandar besar yang menjadi hot spot bagi golongan ini bertapak
  • Sukatan dan silibus mata pelajaran Pendidikan Islam di sekolah-sekolah perlu diberi penekanan terhadap isu semasa dan realiti permasalahan ummah yang semakin serius serta kesannya dari sudut agama, sosial dan undang-undang
  • Ibu bapa perlulah mendidik dan menanam jati diri anak-anak sesuai dengan fitrah mereka sebagai seorang lelaki atau seorang perempuan sedari kecil lagi serta memantau pergaulan mereka dengan siapa mereka berkawan atau bercampur
  • Masyarakat awam seharusnya bersama-sama membantu golongan transgender ini dalam memberikan sokongan moral dan dorongan kepada mereka dan tidak memandang hina akan segala usaha untuk membawa golongan ini kembali kepada fitrah asal mereka
  • Semua pihak perlulah menggembleng usaha dan tenaga dalam menjalankan kerja-kerja amar makruf nahi munkar dalam membendung gejala-gejala negatif daripada berleluasa terutamanya yang membabitkan soal aqidah dan akhlak umat Islam

   

  Kesimpulan

  Isu transgender ini merupakan suatu isu yang serius yang dilihat cuba mencabar norma kehidupan sosial dan bermain api dengan persoalan hukum syarak dan undang-undang di Malaysia. Seharusnya, masalah GID tidak patut dijadikan hujah sama sekali untuk membenarkan golongan transgender ini semakin berkembang biak di negara kita. Cuba bayangkan, jikalau seorang pedofil yang didakwa atas tuduhan mencabul kanak-kanak boleh minta supaya dilepaskan atas alasan penyakit mental, jika begitu berapa ramai pesalah yang akan bebas tanpa dikenakan sebarang tindakan undang-undang? Sama juga justifikasinya bagi seorang transgender yang bebas melakukan apa sahaja yang bertentangan dengan budaya dan norma masyarakat serta melanggar hukum syarak dengan berpakaian atau berkelakuan seperti jantina berlawanan atas alasan mengalami masalah GID.

  Segala keputusan berkenaan kes ini boleh menjadi pioneer atau perintis kepada kes-kes susulan yang mungkin terjadi pada masa akan datang jika ia tidak ditangani secara baik dari akar umbinya. Isu ini akan membawa kepada masalah aqidah yang lebih besar dalam kalangan umat Islam jika suatu pendekatan yang wajar dan tegas tidak diambil kira menurut hukum syarak berteraskan al-Quran dan as-Sunnah. Jika hukum syarak diketepikan dan undang-undang serta pendapat hakim dari Barat yang diterima pakai dan dijadikan rujukan atau precedent, maka bagaimanakah kita hendak mempertahankan nilai-nilai kesucian agama Islam itu sendiri? Jangan nanti sudah terantuk baru terngadah, baru kita terhegeh-hegeh mahu mengambil cakna tentang realiti masalah ummah yang melanda negara kita. Ketika itu, sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tidak berguna kerana nasi sudahpun menjadi bubur.

  Generasi bangsa umat Islam akan datang perlu dipelihara daripada segala sudut sahsiah, akhlak dan aqidahnya daripada terus terjebak dan terjerumus ke dalam arus kemodenan dan globalisasi yang semakin rakus meninggalkan prinsip agama dan moral yang menjadi tunjang keimanan dan ketamadunan dalam diri manusia. Segala tuntutan di peringkat antarabangsa yang giat melaung-laungkan dan mempromosi kebebasan, keadilan dan persamaan atas nama hak asasi manusia supaya mengiktiraf golongan LGBT ini perlu ditolak sekeras-kerasnya. Agama Islam sebagai agama Persekutuan di Malaysia melalui Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan perlulah disanjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak waima apa latar belakang agama, kaum dan politik sekalipun. Oleh itu, segala langkah pencegahan daripada membiarkan gejala tidak sihat ini daripada menjadi semakin kronik dan membarah perlu dikaji dan dikuatkuasakan melalui peruntukan undang-undang Syariah yang sah dan tidak boleh dicabar. Sungguh, mencegah adalah lebih baik daripada mengubati.

  Faiz Adnan & Associates: Kembalilah kepada akhlak yang merupakan roh agama Islam kerana agama tanpa akhlak ibarat jasad yang tidak bernyawa.

 • isu-transgender-peguamsyarie

  TRILOGI TRANSGENDER: PART I

  Mahkamah Persekutuan baru-baru ini telah memutuskan untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Rayuan yang mengisytiharkan Seksyen 66 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan sebagai tidak berperlembagaan. Keputusan ini adalah rentetan daripada rayuan Kerajaan Negeri Sembilan dan Empat Perayu Yang Lain; Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, Pengarahnya, Ketua Penguatkuasa Syariah Negeri Sembilan dan Ketua Pendakwa Syarie Negeri Sembilan bagi membatalkan keputusan Mahkamah Rayuan yang mengisytiharkan enakmen syariah negeri itu yang menghukum golongan transgender lelaki Islam memakai pakaian wanita sebagai tidak sah. Mahkamah Persekutuan membuat keputusan berkenaan atas sebab ketidakpatuhan prosedur substantif menurut Perkara 4(3) dan 4(4) Perlembagaan Persekutuan yang dibuat oleh pihak Responden sedari awal lagi. Ini bermakna, tindakan yang dibawa oleh pihak Responden di peringkat Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan sebenarnya adalah tidak sah.

  Menyorot kembali keputusan kes ini yang telah diputuskan di Mahkamah Tinggi pada tahun 2012, Hakim Datuk Siti Mariah Ahmad telah menolak permohonan semakan pemohon-pemohon iaitu Juzaili Khamis, Shukor Jani dan Wan Fairol Wan Ismail bagi mencabar undang-undang itu yang menghalang mereka berpakaian seperti wanita atas alasan kesalahan yang dilakukan mereka adalah berlandaskan undang-undang dan tidak bercanggah dengan Perlembagaan. Beliau memutuskan bahawa badan perundangan negeri mempunyai kuasa melaksanakan undang-undang itu kepada orang Islam dan perkara yang tergolong sebagai kesalahan dalam ajaran Islam. Hakim tersebut juga menyatakan bahawa penguatkuasaan Seksyen 66 itu adalah bagi mengelakkan kesan negatif kepada masyarakat iaitu mengelakkan perbuatan homoseksual dan lesbian yang menjadi punca merebaknya HIV.

  Namun di peringkat Mahkamah Rayuan, panel tiga hakim yang diketuai oleh (a three-man bench led by) Datuk Mohd Hishamuddin Mohd Yunus berkata Seksyen 66 telah melanggar Perkara 5(1) berhubung kebebasan diri, Perkara 8(1) berhubung kesamarataan, Perkara 8(2) berhubung diskriminasi, Perkara 9(2) berhubung kebebasan bergerak dan Perkara 10(1)(a) berhubung kebebasan bercakap dan bersuara seperti yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Beliau juga berkata bahawa andaian hakim bicara Mahkamah Tinggi itu tidak disokong dan dibuktikan, sebaliknya hanya bersandarkan kepada pandangan peribadi atau prejudis. Alasan sedemikian adalah tanpa asas dan tidak adil kepada perayu-perayu dan lelaki Islam yang mengalami masalah Gender Identity Disorder (GID).

   

  Apa itu GID?

  Merujuk kepada laman web www.imedik.org, Gender Identity Disorder atau GID merupakan istilah yang digunakan bagi merujuk kepada salah satu penyakit mental dalam Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder. Istilah ini kini dikenali sebagai Gender Dysphoria (GD) setelah manual ini dikemaskini di dalam versi terkininya. Secara umumnya, GD merujuk kepada kecelaruan identiti seseorang terhadap jantina kelahirannya (natal gender). Kecelaruan ini melibatkan aspek afektif (emosi) dan kognitif (pemikiran) individu tersebut. Ini bermakna, sebagai contoh, seseorang yang dilahirkan dengan biologi lelaki merasa celaru dengan identiti tersebut dan merasa terganggu (distressed) dari sudut perasaan dan fikiran. Kecelaruan ini diterjemahkan sama ada dalam bentuk meniru perilaku, pemakaian dan sifat jantina berlawanan atau perasaan kuat ingin menyembunyikan tanda-tanda biologi tubuh badan yang menunjukkan jantina asalnya. Apabila berbicara tentang diagnosis GID ini dan implikasinya kepada masyarakat, ada tiga persoalan asas yang perlu difahami secara umum iaitu:

  • Apakah sebenarnya kriteria dan indikasi diagnosis ini?
  • Adakah ia tergolong dalam masalah mental?
  • Sekiranya ia dikategorikan sebagai masalah perbuatan, bagaimanakah kesannya terhadap perilaku mereka yang bertentangan dengan undang-undang?

   

  Peruntukan Undang-undang

  Trans berasal daripada istilah Inggeris yang bermaksud melintas atau melintang (cross), manakala gender adalah berkaitan peranan jantina sama ada bersifat maskulin atau feminin. Oleh itu, transgender bermaksud seseorang yang berketerampilan dengan gender yang berlawanan atau bertentangan dengan jantina asalnya yang dikenalpasti semasa lahir. Seksyen 66 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992 menyebut bahawa “Mana-mana orang lelaki yang memakai pakaian perempuan atau berlagak seperti perempuan di mana-mana tempat awam adalah melakukan satu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan dikenakan hukuman denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

   

  Hukum Syarak

  Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, daripada Ibnu Abbas R.A berkata: “Rasulullah S.A.W melaknat mereka yang menyerupai wanita daripada kalangan lelaki dan mereka yang menyerupai lelaki daripada kalangan wanita” dan hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi daripada Abi Hurairah R.A berkata: “Rasulullah S.A.W telah melaknat orang lelaki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian lelaki”. Ini jelas menunjukkan bahawa sebarang perlakuan meniru atau mencontohi sifat jantina yang berlawanan adalah jelas bertentangan dan dilarang dalam Islam. Sesungguhnya Nabi melaknat golongan seperti ini dan tidak mengaku mereka sebagai umatnya di akhirat kelak. Di dalam al-Quran jelas menunjukkan bahawa Allah S.W.T telah menciptakan dua jantina sahaja menerusi Surah Al-Hujuraat Ayat 13 yang bermaksud: “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain).”

  Hal mengubah ciptaan Allah juga ada disebut dalam Surah An-Nisa’ Ayat 119 yang berbunyi: “Dan demi sesungguhnya, aku akan menyesatkan mereka (daripada kebenaran), dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka (mencacatkan binatang-binatang ternak), lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu; dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Dan (ingatlah) sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain daripada Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang nyata.” Menurut beberapa kitab tafsir seperti kitab At-Thabari dan Al-Qurtubi menyebut bahawa beberapa perkara yang diharamkan kerana mengubah ciptaan Allah ialah mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan rambut palsu dan takhannus (transgender).

   

  Khunsa

  Apabila membicarakan tentang topik transgender ini, tidak dapat tidak pasti dibincangkan sekali tentang khunsa. Terdapat dua kategori khunsa iaitu khunsa wadih dan khunsa musykil. Khunsa wadih ialah khunsa yang nyata memiliki tanda-tanda kelakian atau keperempuanan dan dapat dibezakan sama ada lelaki atau perempuan semasa bayi oleh warisnya melalui pemerhatian sifat dan ciri alat kelamin tersebut atau berdasarkan dari alat yang mana satu tempat keluar air kencing terlebih dahulu. Khunsa musykil pula ialah individu yang mempunyai dua alat kelamin dan air kencing keluar serentak dari kedua-dua alat tersebut dan identiti jantinanya sukar dibezakan atau hanya dapat dibezakan setelah baligh. Musykil ini hilang apabila dapat ditentukan dari mana tempat keluar air kencing atau kuantiti paling banyak atau dikira yang paling akhir berhenti.

  Jantina mereka juga boleh ditentukan setelah baligh dengan tanda-tanda yang dikenal pasti sama ada memiliki ciri-ciri kewanitaan (seperti kedatangan haid) atau kelakian (seperti tumbuh janggut dan misai). Dalam kes ini, ulama pada umumnya berpandangan bahawa membuat pembedahan jantina bagi khunsa musykil adalah dibenarkan. Apa yang haram ialah menukar jantina daripada lelaki kepada perempuan atau sebaliknya. Dalam kes ketidaktentuan jantina seperti ini, syarak memberi pengecualian kepada golongan khunsa musykil untuk menentukan jantina melalui pembedahan dengan syarat disokong oleh keterangan pakar dalam bidang tersebut. Kelonggaran adalah khusus sebagai maslahah atau demi kebaikan bagi membolehkan individu itu dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan melaksanakan tanggungjawab sebagai Muslim dengan lebih sempurna.

   

  Fatwa

  Beberapa fatwa telah dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan berkenaan isu pertukaran jantina ini. Melalui Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-4 yang telah bersidang pada 13-14 April 1982 telah membincangkan tentang pertukaran jantina daripada lelaki kepada perempuan dan memutuskan bahawa:

  • Pertukaran jantina daripada lelaki kepada perempuan atau sebaliknya melalui pembedahan adalah haram di segi syarak
  • Seseorang yang dilahirkan lelaki, hukumnya tetap lelaki walaupun ia berjaya ditukarkan jantinanya melalui pembedahan.
  • Seseorang yang dilahirkan perempuan, hukumnya tetap perempuan walaupun ia berjaya ditukarkan jantinanya melalui pembedahan.
  • Seseorang yang dilahirkan “khunsa musykil” iaitu manusia yang dilahirkan mempunyai dua alat kemaluan lelaki dan perempuan, diharuskan pembedahan bagi mengekalkan salah satu alat jantina yang benar-benar berfungsi dapat digunakan mengikut keadaan yang sesuai.

  Perbuatan menukar jantina sama ada daripada lelaki kepada perempuan atau sebaliknya akan melibatkan implikasi hukum dari segi syarak berkaitan perkahwinan, perwalian, ibadat, kematian dan hal-hal berkaitan kerana perbuatan menukar jantina tersebut adalah jelas dilarang dan diharamkan oleh Islam. Seorang lelaki yang menukar jantinanya melalui pembedahan alat kelaminnya kepada alat kelamin perempuan, tidak diiktiraf sebagai perempuan dan sekiranya berkahwin, maka perkahwinan tersebut adalah tidak sah.

  Faiz Adnan & Associates: Sekiranya Mahkamah Persekutuan membenarkan keputusan Mahkamah Rayuan, maka apakah implikasinya yang mungkin bakal terjadi di Malaysia?

   

Page 3 of 41234